Blogs de Manubens

imatge de Manubens

Les vendes d'unitat productiva han d'ajudar a conservar llocs de treball, ser àgils i trobar un comprador ràpid. En cas contrari, tot pot acabar de manera dramàtica. Això és el que intenten fer els jutges del Mercantil, sobretot a Barcelona.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Procesal - dimecres, gener 20, 2021 - 13:58
imatge de Manubens

Des del 1 de gener de 2021, l'edat de jubilació passa a ser de 66 anys, sempre que s'acreditin almenys 15 anys de cotització. No obstant això, es podrà accedir a la jubilació amb 65 anys quan s'acreditin 37 anys i 3 mesos de cotització. Això implica també un retard en l'edat de la jubilació anticipada, ja que va vinculada a l'edat legal de jubilació.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Laboral - dimecres, gener 20, 2021 - 13:37
imatge de Manubens

La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a aquest exercici 2021 ha suposat un increment en les quotes a la Seguretat Social dels autònoms, que oscil·larà entre 3 i 12 euros.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Laboral - dimecres, gener 20, 2021 - 13:33
imatge de Salvador Balcells i Iranzo

S’ha publicat el Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques (DOGC núm. 8264, de 5.11.2020).

Salvador Balcells i Iranzo - Gestió Empresarial, Turisme i oci - Dret Tributari - dimecres, novembre 11, 2020 - 16:56

Subscriu-te al nostre butlletí