Blogs de Manubens

imatge de Manubens

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajuts, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dijous, abril 8, 2021 - 18:14
imatge de Manubens

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dijous, abril 8, 2021 - 18:12
imatge de Manubens

Al BOE del 7 d'abril s'ha publicat l'Ordre HAC/320/2021 per la qual els contribuents afectats per un ERTO durant el 2020 podran fraccionar en 6 pagaments amb venciments periòdics en el dia 20 de cada mes, amb el primer pagament el 20 de juliol de 2021, l'import a ingressar derivat de la presentació de l'IRPF. L'últim pagament es realitzaria al desembre de 2021.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dijous, abril 8, 2021 - 18:10
imatge de Manubens

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març recull un paquet de nous ajuts per a empreses i autònoms. Es tracta d'un fons dotat amb 7.000 milions d'euros que es destinarà a cobrir els costos fixos d'empreses que hagin sofert una caiguda de facturació d'almenys el 30%. L'assignació dels fons es realitzarà seguint els criteris de: l'impacte de la pandèmia en la riquesa de la comunitat autònoma, l'impacte de la crisi en la desocupació i impacte en la desocupació juvenil. Caldrà justificar el manteniment de l'activitat que dóna dret als ajuts a 30 de juny de 2022. En cas contrari, s’haurà de retornar. Els destinataris d'aquests ajuts hauran d'acreditar una activitat que es classifiqui en algun dels codis de CNAE previstos en l'Annex I del RDL 5/2021.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari, Dret Laboral - dilluns, març 22, 2021 - 13:25

Subscriu-te al nostre butlletí