Blogs de Manubens

imatge de Manubens

Al BOE del dia 8 d'abril, s'ha publicat una Ordre que garanteix el compliment de l'obligació empresarial de subscriure i pagar el conveni especial per a treballadors amb 55 anys o més afectats per un expedient de regulació d'ocupació (ERO).

Al BOE del dia 8 d'abril s'ha publicat l'Ordre TMS/397/2019 per la qual es modifica l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre, per la qual es regula el conveni especial en el sistema de la Seguretat Social.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Laboral - divendres, abril 12, 2019 - 10:49
imatge de Manubens

Les quotes del RETA satisfetes per la societat mercantil a l'administrador, tindran la consideració de retribució del treball en espècie, la qual cosa significa l'obligació d'efectuar un ingrés a compte. Aquestes quotes del RETA tindran la consideració de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments nets del treball.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - divendres, abril 12, 2019 - 10:47
imatge de Manubens

La nova Resolució de 5 de març de 2019, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), desenvolupa els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital, entre els quals podem destacar la remuneració dels administradors.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - divendres, abril 5, 2019 - 09:45
imatge de Manubens

El pròxim dia 8 de març s'ha convocat una vaga general. Els motius d'aquesta vaga són, entre altres, rebutjar la desigualtat i la discriminació que sofreixen les dones en el mercat laboral. L'aturada està convocada per la plataforma Comissió 8M, integrada per organitzacions del moviment feminista de tot el país, que crida a una nova jornada de vaga de cures, consum, educativa i laboral. Alguns sindicats com la CGT, la CNT o la Confederació Intersindical donen suport a l'aturada de 24 hores.

Manubens - Administració Pública - Dret Laboral - dijous, març 7, 2019 - 16:48