Blogs de Manubens

imatge de Salvador Balcells i Iranzo

Com és sabut, a Espanya, en supòsits d’adquisicions lucratives, tant mortis causa com inter vivos, la normativa autonòmica acostuma a oferir uns avantatges en forma de deduccions o bonificacions que redueixen la factura fiscal.

Òbviament, si quan intervé un no resident no es pot aplicar la normativa autonòmica i s’aplica simplement la normativa estatal espanyola, no serà possible utilitzar les esmentades reduccions i l’import a pagar serà més gran.

És això discriminatori?

Salvador Balcells i Iranzo - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dilluns, febrer 11, 2019 - 11:07
imatge de Manubens

Una de les novetats importants que ha introduït el Reial decret llei 28/2018 en matèria de negociació col·lectiva des de gener de 2019, és que es recupera la possibilitat de pactar clàusules de jubilació forçosa en els convenis col·lectius, sempre que per a això es compleixin certes condicions. Aquesta és una possibilitat que successivament s’ha anat permetent i prohibint en l'Estatut dels Treballadors. Des de finals del 2015, la regulació preveia la nul·litat d'aquestes clàusules, que ara es tornen a permetre.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Laboral - divendres, febrer 8, 2019 - 09:58
imatge de Manubens

En data 5 de febrer de 2019, el Ministeri d'Hisenda ha emès un comunicat sobre la deducció en l'IRPF dels donatius de les famílies a favor de les escoles concertades. En ell es reitera que no existeix una campanya de revisió de la deduïbilitat dels donatius esmentats, sinó que simplement es realitzen controls puntuals.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - divendres, febrer 8, 2019 - 09:55
imatge de Manubens

Recordi que el pròxim dia 28 de febrer de 2019 finalitza el termini màxim per presentar el model 347 “Declaració anual d'operacions amb terceres persones” de l'exercici 2018. En aquest model es declaren les operacions efectuades amb un mateix client o proveïdor que en conjunt superin els 3.005,06 € (IVA inclòs).

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - divendres, febrer 8, 2019 - 09:47