Blogs de Manubens

imatge de Salvador Balcells i Iranzo

És previsible que en breu, al voltant de mitjans del mes de març (entre el 15 i el 18 segons l’evolució dels tràmits parlamentaris), es produeixi un important increment a l’impost de successions i donacions a Catalunya.

Això es conseqüència de la introducció al Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, ... del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya de la reforma d’alguns articles de l’Impost de Successions i Donacions català. 

Salvador Balcells i Iranzo - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dimecres, febrer 19, 2020 - 11:12
imatge de Manubens

Al BOE del dia 5 de febrer s'ha publicat el Reial decret llei 3/2020, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dimarts, febrer 18, 2020 - 10:36
imatge de Manubens

En el BOE del dia 5 de febrer de 2020 s'ha publicat el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, on s'estableixen les quanties del salari mínim interprofessional (SMI) que hauran de regir a partir de l'1 de gener de 2020 tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers i per als empleats de la llar, i que per a enguany s'incrementa en un 5,55 per cent respecte de l'any anterior.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Laboral - divendres, febrer 7, 2020 - 16:14
imatge de Manubens

Recordi que al gener la seva empresa ha de calcular la retenció de l'IRPF que aplicarà als seus treballadors, segons les retribucions previstes i la seva situació familiar.

Li recordem que cada vegada que un treballador comença a treballar en la seva empresa, vostè li ha de demanar que empleni el model 145, indicant quines són les seves dades personals i familiars. Aquesta informació servirà a la seva empresa per a calcular la retenció que haurà de practicar-li en la nòmina.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Laboral - divendres, gener 17, 2020 - 09:16

Subscriu-te al nostre butlletí