Blogs de Manubens

imatge de Noemí López Valverde

El 13 de maig de 2017 va entrar en vigor la Llei 6/2017, de 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, la qual va crear un nou tribut propi de la Generalitat de Catalunya.

No obstant, abans de que aquest impost hagués pogut ser aplicat, al juny del mateix any, el Govern de l’Estat va interposar el recurs d’inconstitucionalitat amb número 4063-2017 contra alguns preceptes de la Llei, deixant en suspens la seva aplicació.

Noemí López Valverde - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dimarts, novembre 5, 2019 - 14:11
imatge de Manubens

Per a aplicar el tipus reduït als seus empleats d'oficina, la llei exigeix que desenvolupin la seva ocupació exclusivament en la realització de treballs propis d'oficina, i sempre que els treballs es desenvolupin únicament en els llocs destinats a oficines de l'empresa. Doncs bé, una sentència recent del Tribunal Suprem interpreta aquests requisits de manera favorable als seus interessos.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Laboral - divendres, octubre 11, 2019 - 10:05
imatge de Manubens

La Tresoreria General de la Seguretat Social, igual que l'any passat, es dirigirà en els pròxims dies a les empreses que en el 2018 han realitzat les seves liquidacions de quotes a través del Sistema de Liquidació Directa, per a oferir-los informació rellevant respecte de la seva situació laboral i de cotització.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Laboral - dilluns, setembre 30, 2019 - 11:28
imatge de Manubens

Avui, dimarts, 10 de setembre de 2019, l'advocat general de la UE Maciej Szpunar ha considerat que l'Índex de Referència Préstecs Hipotecaris (IRPH) no és un índex transparent pel simple fet de ser oficial i, per tant, els jutges poden estudiar si és abusiu o no. Adjuntem a la present Circular l’escrit íntegre amb les conclusions esmentades.

Manubens - Banca - Dret Procesal - dimarts, setembre 10, 2019 - 13:20

Subscriu-te al nostre butlletí