Blogs de Manubens

imatge de Manubens

En el BOE del dia 17 de juliol s'ha publicat l'Ordre que actualitza el contingut de les obligacions de gestió dels llibres registre en l'IRPF, substituint la normativa anterior, per adequar-la a les últimes modificacions produïdes en l'IRPF. Entre altres novetats, s'introdueix la necessitat que, en les anotacions en els llibres registre de vendes i ingressos i de compres i despeses es faci constar el NIF de la contrapart de l'operació.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dilluns, juliol 22, 2019 - 10:25
imatge de Manubens

El Tribunal Constitucional ha sumat el seu criteri al del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i en una sentència de 3 de juliol del 2019 ha declarat com a inconstitucional, nul i discriminatori per a la dona que existeixi desigualtat entre els treballadors a temps parcial i a temps complet en el càlcul de la pensió de jubilació.

El 70% dels llocs de treball a temps parcial està ocupat per dones. Per això, el Constitucional considera discriminatori que es calculin les seves pensions d'una forma diferent.

Manubens - Gestió Empresarial, Serveis Públics - Dret Laboral - dijous, juliol 11, 2019 - 17:48
imatge de Manubens

Avui s’ha publicat el Decret llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal (DOGC núm. 7915, d’11 de juliol), que va ser aprovat pel Govern el passat dimarts 9 de juliol.

El Decret llei s’emmarca en el context actual de pròrroga pressupostària i la necessitat d’adoptar mesures correctores del frau, en línia amb el que preveu el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022 de l’Agència Tributària de Catalunya.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dijous, juliol 11, 2019 - 17:40
imatge de Manubens

L'Agència Estatal d'Administració Tributària ha publicat una nota en la qual aclareix que els reemborsaments afectaran a situacions en què s'hagués denegat la devolució sol·licitada, encara que la resolució corresponent hagués adquirit fermesa.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dilluns, juliol 8, 2019 - 10:34