Blogs de Manubens

imatge de Manubens

La Sala Tercera del Tribunal Suprem, en la recent sentència de data 3 de juny (Rec 84/2018), ha estimat un recurs interposat contra la regulació reglamentària de les costes a la via economicoadministrativa.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - divendres, juny 14, 2019 - 12:00
imatge de Manubens

Els títols de renda variable dipositats per Banca Privada d’Andorra (BPA) a l’entitat Credit Suisse, que varen quedar bloquejats a causa de la intervenció de l’entitat l’any 2015, podran ser repatriats al Principat properament.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dijous, juny 13, 2019 - 16:34
imatge de Manubens

Des del passat 8 de març del 2019, totes les empreses han de portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, complements i percepcions extrasalarials, desagregats per sexe, grups professionals, categories professionals o llocs d'igual valor.

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Laboral - divendres, maig 31, 2019 - 10:05
imatge de Marta Felipó

El 21 de gener de 2004 es publicà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, amb l’objectiu de regular el tractament de les dades de caràcter personal de les persones físiques.

Marta Felipó - Protecció de dades - Dret Públic - divendres, maig 24, 2019 - 15:30