Usted está aquí

Comentaris a la publicació definitiva de la normativa catalana que aprova l’increment de l’Impost de Sucessions i Donacions a Catalunya i a la sentència del Tribunal Suprem que ajudarà a la seva reducció

Amb una mica més de retard del previst inicialment, finalment, el passat 29 d’abril, es va publicar al Diari Oficial de Catalunya (DOGC) la Llei 5/2020 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Entre altres novetats fiscals que afecten a quasi tots els impostos cedits o propis, destaca, i és l’objecte d’aquest article, l’aprovació d’un important increment a l’impost de successions i donacions a Catalunya, conseqüència de la reforma d’alguns articles de l’Impost de Successions i Donacions en la part que és competència de Catalunya. 

En que consisteixen els canvis?

LLEGIR MÉS

Subscríbete a nuestro boletín