Usted está aquí

Boletín Especial

Retenciones del trabajo: Comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados (Modelo 145)

Recuerde que en enero su empresa debe calcular la retención de IRPF que aplicará a sus trabajadores, según las retribuciones previstas y su situación familiar.

Le recordamos que cada vez que un trabajador empieza a trabajar en su empresa, usted le debe pedir que cumplimente el modelo 145indicando cuáles son sus datos personales y familiares. Dicha información le servirá a su empresa para calcular la retención que deberá practicarle en la nómina.

Además, debería informe a sus empleados de que si en el futuro cambia alguna de las circunstancias que le habían informado inicialmente, también deberán comunicárselo mediante el modelo 145.

Seguir leyendo en: [ESP]  [CAT]

Necessitat d’un nou model andorrà de valoracions immobiliàries

El concepte de valoració immobiliària ha rebut diferents definicions per la doctrina. Una de les definicions que trobem en uns dels manuals de referència “Valoració immobiliària: Teoria i pràctica” de Gonzalez Nebreda, Turmo de Padura i Villaronga (2006) manifesta que “Valorar és associar una quantitat dinerària a un determinat bé o dret, en funció de les seves qualitats i com a conseqüència d'una situació de mercat determinada”. Tan àmplia com la seva definició, cal destacar que poden ser objecte de valoració diferents tipologies d'immobles.

També existeix diversitat de finalitats per les quals un immoble se sotmet a valoració, així les coses, ens centrarem en aquest article en les diferents finalitats de la valoració d'un immoble. D'aquesta manera, les normes per a la valoració d'immobles es troben contingudes en normes cadastrals, urbanístiques i tributàries, entre d’altres. Per tant, serà necessària la interpretació de les unes o les altres en funció de la finalitat que busqui la valoració.

Seguir llegint

Subscríbete a nuestro boletín