Una de freda i una de calenta en la polèmica sobre la discriminació tributaria d’Espanya als residents Andorrans.

Com és sabut, a Espanya, en supòsits d’adquisicions lucratives, tant mortis causa com inter vivos, la normativa autonòmica acostuma a oferir uns avantatges en forma de deduccions o bonificacions que redueixen la factura fiscal. Òbviament, si quan intervé un no resident no es pot aplicar la normativa autonòmica i s’aplica simplement la normativa estatal espanyola, no serà possible utilitzar les esmentades reduccions i l’import a pagar serà més gran. És això discriminatori? Sí, segons ja va assenyalar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea -TJUE- (sentència de 3/9/2014 assumpte C-127/12). I ho és perquè segons recull l’esmentada sentència, aquesta situació atempta al dret a la lliure circulació de capitals recollit a l’article 63 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Seguir llegint en: [ESP]  [CAT]