Manubens abogados es una firma jurídica multidisciplinar con una clara estrategia global, especializada en el asesoramiento integral personalizado a empresas y particulares.

Ofrecemos un asesoramiento de alta calidad y excelencia a nuestros clientes. Nuestro profundo conocimiento de las áreas de trabajo y la experiencia acumulada durante años de ejercicio activo y dinámico de la profesión, nos permiten ofrecer soluciones jurídicas seguras, fiables e innovadoras, con un alto valor añadido en todas nuestras disciplinas.

Blogs

Conveni especial que cal subscriure en procediments d'acomiadament col·lectiu que incloguin a treballadors amb 55 anys o més

Al BOE del dia 8 d'abril, s'ha publicat una Ordre que garanteix el compliment de l'obligació empresarial de subscriure i pagar el conveni especial per a treballadors amb 55 anys o més afectats per un expedient de regulació d'ocupació (ERO).

Gestió Empresarial - 12/04/19
Com es declara El RETA pagat per l'empresa a l'administrador? És una despesa deduïble?

Les quotes del RETA satisfetes per la societat mercantil a l'administrador, tindran la consideració de retribució del treball en espècie, la qual cosa significa l'obligació d'efectuar un ingrés a compte.

Gestió Empresarial - 12/04/19
Canvis comptables en la remuneració dels administradors

La nova Resolució de 5 de març de 2019, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), desenvolupa els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital, entre els quals podem destacar

Gestió Empresarial - 05/04/19
Informació d'utilitat sobre la vaga general feminista del dia 8 de març

El pròxim dia 8 de març s'ha convocat una vaga general. Els motius d'aquesta vaga són, entre altres, rebutjar la desigualtat i la discriminació que sofreixen les dones en el mercat laboral.

Administració Pública - 07/03/19