Manubens abogados es una firma jurídica multidisciplinar con una clara estrategia global, especializada en el asesoramiento integral personalizado a empresas y particulares.

Ofrecemos un asesoramiento de alta calidad y excelencia a nuestros clientes. Nuestro profundo conocimiento de las áreas de trabajo y la experiencia acumulada durante años de ejercicio activo y dinámico de la profesión, nos permiten ofrecer soluciones jurídicas seguras, fiables e innovadoras, con un alto valor añadido en todas nuestras disciplinas.

Blogs

Final al pagament de costes en els recursos econòmics administratius

La Sala Tercera del Tribunal Suprem, en la recent sentència de data 3 de juny (Rec 84/2018), ha estimat un recurs interposat contra la regulació reglamentària de les costes a la via economicoadministrativa.

Gestió Empresarial - 14/06/19
Desbloqueig de la renda variable de BPA a Credit Suisse

Els títols de renda variable dipositats per Banca Privada d’Andorra (BPA) a l’entitat Credit Suisse, que varen quedar bloquejats a causa de la intervenció de l’entitat l’any 2015, podran ser repatriats al Principat properament.

Gestió Empresarial - 13/06/19
La seva empresa està obligada a portar un registre de valors mitjans salarials

Des del passat 8 de març del 2019, totes les empreses han de portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, complements i percepcions extrasalarials, desagregats per sexe, grups professionals, categories professionals o llocs d'igual valor.

Gestió Empresarial - 31/05/19
Fins al 30 de juny pot modificar la base de cotització com a autònom

Li recordem que té l'oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de juny. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l'1 de juliol del 2019.

Gestió Empresarial - 24/05/19