Manubens abogados es una firma jurídica multidisciplinar con una clara estrategia global, especializada en el asesoramiento integral personalizado a empresas y particulares.

Ofrecemos un asesoramiento de alta calidad y excelencia a nuestros clientes. Nuestro profundo conocimiento de las áreas de trabajo y la experiencia acumulada durante años de ejercicio activo y dinámico de la profesión, nos permiten ofrecer soluciones jurídicas seguras, fiables e innovadoras, con un alto valor añadido en todas nuestras disciplinas.

Blogs

Publicada l'Ordre que modifica la gestió dels llibres registres en l'IRPF a partir de l'exercici 2020

En el BOE del dia 17 de juliol s'ha publicat l'Ordre que actualitza el contingut de les obligacions de gestió dels llibres registre en l'IRPF, substituint la normativa anterior, per adequar-la a les últimes modificacions produïdes en l'IRPF.

Gestió Empresarial - 22/07/19
El Tribunal Constitucional anul·la el càlcul de la pensió de jubilació dels treballadors a temps parcial

El Tribunal Constitucional ha sumat el seu criteri al del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i en una sentència de 3 de juliol del 2019 ha declarat com a inconstitucional, nul i discriminatori per a la dona que existeixi desigualtat entre els treballadors a temps parcial i a temps com

Gestió Empresarial, Serveis Públics - 11/07/19
Aprovació del Decret Llei 12/19 que, entre altres questions, eleva el tipus impositiu de l’impost d’Actes Jurídics Documentats quan grava l’atorgament d’escriptures públiques de préstec o crèdit hipotecari del 1,5% al 2%

Avui s’ha publicat el Decret llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal (DOGC núm. 7915, d’11 de juliol), que va ser aprovat pel Govern el passat dimarts 9 de juliol.

Gestió Empresarial - 11/07/19
Hisenda retornarà l'IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat encara que existeixi sentència ferma desestimatòria

L'Agència Estatal d'Administració Tributària ha publicat una nota en la qual aclareix que els reemborsaments afectaran a situacions en què s'hagués denegat la devolució sol·licitada, encara que la resolució corresponent hagués adquirit fermesa.

Gestió Empresarial - 08/07/19