Manubens abogados es una firma jurídica multidisciplinar con una clara estrategia global, especializada en el asesoramiento integral personalizado a empresas y particulares.

Ofrecemos un asesoramiento de alta calidad y excelencia a nuestros clientes. Nuestro profundo conocimiento de las áreas de trabajo y la experiencia acumulada durante años de ejercicio activo y dinámico de la profesión, nos permiten ofrecer soluciones jurídicas seguras, fiables e innovadoras, con un alto valor añadido en todas nuestras disciplinas.

Blogs

Aprovats els canvis en l'IVA del comerç intracomunitari

Al BOE del dia 5 de febrer s'ha publicat el Reial decret llei 3/2020, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea.

Gestió Empresarial - 18/02/20
Publicada en el BOE la norma que fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2020

En el BOE del dia 5 de febrer de 2020 s'ha publicat el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, on s'estableixen les quanties del salari mínim interprofessional (SMI) que hauran de regir a partir de l'1 de gener de 2020 tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temp

Gestió Empresarial - 07/02/20
Retencions del treball: comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador o de la variació de les dades prèviament comunicades (model 145)

Recordi que al gener la seva empresa ha de calcular la retenció de l'IRPF que aplicarà als seus treballadors, segons les retribucions previstes i la seva situació familiar.

Gestió Empresarial - 17/01/20
Novetats en comptabilitat mercantil a partir de l'1 de gener de 2020

L'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha desenvolupat, mitjançant la Resolució de 5 de març de 2019, els criteris de presentació dels instruments financers i de les implicacions comptables de la regulació mercantil en matèria d'aportacions socials, operacion

Gestió Empresarial - 07/01/20