Esteu aquí

Administració Pública

Administració Pública

L’Àrea de Dret Administratiu assessora de manera regular a entitats del sector públic i a les empreses privades que es relacionen amb aquestes, oferint solucions eficaces i útils per a cadascuna de les seves necessitats.

A més d’oferir un excel·lent assessorament integral en matèries pròpies del dret administratiu, l’equip jurídic de Manubens Abogados té una gran experiència en assumptes de contractació pública, regulació de procediments de contractació per a entitats del sector públic, implantació de grans i mitjans establiments, liquidació de impostos autonòmics, etc.

Així mateix, els seus professionals defensen al client en processos d’expropiació, reclamació de responsabilitat patrimonial a l’administració, auditories mediambientals, urbanisme i comerç local; dissenyen i elaboren els instruments reguladors sota el marc de les noves directrius comunitàries.

Atresora una extensa i dilatada experiència en el suport jurídic a entitats, siguin públiques o privades, de diferents sectors regulats, especialment: energètic, ports i aeroports, subministraments, infraestructures, comerç, telecomunicacions, etc. , Assessorant pel que fa a qualsevol implicació reguladora sectorial de les operacions que realitzin.