Esteu aquí

Empresa Familiar

Manubens Abogados assessora en tot tipus d’operacions de fusió, escissió o liquidació de societats. Té una àmplia i contrastada experiència en l’assessorament a empreses familiars en tot allò que fa referència a la seva propietat, administració, gestió i successió.

Valora amb els accionistes de les empreses familiars la conveniència d’elaborar protocols familiars, capítols matrimonials, testaments i altres pactes d’accionistes que estableixin unes normes de funcionament que assegurin la continuïtat pacífica de les empreses o que prevegin els mecanismes per solucionar possibles conflictes d’interessos.