Esteu aquí

Energètic

El sector energètic està sent en els últims anys un aspecte clau en el marc social i econòmic actual. Manubens Abogados disposa d’una àmplia experiència en l’assessorament a empreses productores i comercialitzadores d’energia, així com també en l’àmbit de les administracions públiques.

Assessora empreses en el desenvolupament, construcció, adquisició i finançament de projectes energètics, i també en totes les qüestions de naturalesa jurídica relaciones amb aquests. Els experts en dret mercantil, dret immobiliari, dret financer i dret tributari treballen coordinats entre si amb l’objectiu de donar un assessorament integral als clients en tots els aspectes contractuals, estructurals, de naturalesa regulatòria com permisos, autoritzacions, llicències i relacions amb les diferents administracions.

Advocats [+]

Blogs [+]

Noticies [+]