Manubens abogados – la Firma

Manubens advocats és una firma jurídica multidisciplinar amb una clara estratègia global, especialitzada en l’assessorament integral personalitzat a empreses i particulars.

Oferim un assessorament d’alta qualitat i excel·lència als nostres clients.

El nostre profund coneixement de les àrees de treball i l’experiència acumulada durant anys d’exercici actiu i dinàmic de la professió, ens permeten oferir solucions jurídiques segures, fiables i innovadores , amb un alt valor afegit en totes les nostres disciplines.

Coneix-nos

Presència Internacional

Manubens disposa d’una àmplia presència internacional que ens permet oferir assessorament jurídic de màxima eficàcia allà on es trobin els interessos dels nostres clients.

Som capaços d’acompanyar als nostres clients en les seves decisions ajudant-los a minimitzar els riscos legals a un preu competitiu.

Per què treballar amb nosaltres?

Proximitat

Implicació

Visió Integral

Equip

Compromís

Les nostres Oficines

Publicacions

Signatura d’advocats, a prop teu

 

¿Vols actualitzar-te amb les nostres últimes notícies?

    Acepto y consiento el contenido de la cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal, y recibir newsletters y artículos legales.

    Acepto y consiento recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales por vía electrónica.

    Datos de Carácter Personal (LOPD, en adelante), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 (RLOPD, en adelante), mediante la aceptación de la presente cláusula Vd. consiente que su dirección de correo electrónico sea incorporada en un Fichero de datos de carácter personal, denominado “Suscriptores de la Newsletter”, que responde a la finalidad de enviar newsletters y artículos de contenido legal o jurídico a todos aquellos que lo soliciten, y de enviar comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, sobre los servicios de MANUBENS ABOGADOS. La entidad responsable del presente Fichero es MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

    Por otra parte, mediante la marcación de la casilla correspondiente, Vd. consentirá de forma expresa el tratamiento de sus datos personales a efectos de recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, relativas a esta Compañía, o a productos o servicios que se oferten por ella, así como la propia recepción de dichas comunicaciones mediante correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

    Vd. podrá revocar en cualquier momento los consentimientos anteriores, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo una carta a la sede social de la Compañía, sita en Avenida Diagonal nº 682, 3ª Planta, 08034, Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: lopd@manubens.com.