Manubens advocats, la Firma

Manubens Advocats és una firma multidisciplinària de Dret dels Negocis que posa al client en el centre de la seva estratègia d’assessorament per acompanyar-li al llarg del procés de presa de decisions, adaptant-se a les seves necessitats en cada moment.

Gràcies a un coneixement profund de les àrees de treball i a l’experiència acumulada durant anys d’exercici actiu de la professió, Manubens ofereix solucions jurídiques segures, fiables i innovadores, amb un alt valor afegit en totes les disciplines.

 
Coneix-nos

Presència Internacional

Amb una àmplia presència en l’àmbit internacional, el Despatx proporciona als seus clients assessorament jurídic de màxima qualitat allà on es trobin els seus interessos, guiant-los, de prop, a l’hora de prendre decisions i ajudant-los a minimitzar els seus riscos legals.

Som capaços d’acompanyar als nostres clients en les seves decisions ajudant-los a minimitzar els riscos legals a un preu competitiu.

Per què treballar amb nosaltres?

Proximitat

Implicació

Visió Integral

Equip

Compromís

Les nostres Oficines

Publicacions

¿Vols actualitzar-te amb les nostres últimes notícies?

  Acepto y consiento el contenido de la cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal, y recibir newsletters y artículos legales.

  Acepto y consiento recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales por vía electrónica.

  Datos de Carácter Personal (LOPD, en adelante), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 (RLOPD, en adelante), mediante la aceptación de la presente cláusula Vd. consiente que su dirección de correo electrónico sea incorporada en un Fichero de datos de carácter personal, denominado “Suscriptores de la Newsletter”, que responde a la finalidad de enviar newsletters y artículos de contenido legal o jurídico a todos aquellos que lo soliciten, y de enviar comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, sobre los servicios de MANUBENS ABOGADOS. La entidad responsable del presente Fichero es MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  Por otra parte, mediante la marcación de la casilla correspondiente, Vd. consentirá de forma expresa el tratamiento de sus datos personales a efectos de recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, relativas a esta Compañía, o a productos o servicios que se oferten por ella, así como la propia recepción de dichas comunicaciones mediante correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

  Vd. podrá revocar en cualquier momento los consentimientos anteriores, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo una carta a la sede social de la Compañía, sita en Avenida Diagonal nº 682, 3ª Planta, 08034, Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: lopd@manubens.com.

  Signatura d’advocats, a prop teu