Ángela López García-Gallo

Sòcia

Àrees de pràctica:

Dret Processal

Dret Laboral

Dret Civil

Sectors

Distribució Comercial

Propietat immobiliària, construcció i urbanisme

Seguretat Social

Administració Pública

Sector Regulat

E-commerce

“ En al desenvolupament de la meva professió em trobo absolutament compromesa amb els interessos que defenso; això em permet brindar un enfocament sempre personal i eficaç a cada cas, i el client ho valora. ”

Experiència

  • Assessorament laboral a totes les matèries que li son pròpies, així com a la vessant processal.
  • Asessorament en procediments per delictes contra el treball derivats d’accidents de treball, prevenció de riscos laborals, apropiacions indegudes, revelació de secrets i competència deslleial.
  • Assessorament en matèria de contractació mercantil i àmbit societari, incloent l’àmbit processal correlatiu en relació amb la responsabilitat penal de les persones jurídiques i els delictes connexos amb l’activitat mercantil.
  • Assessorament general en matèria civil, família i successions.
  • Dret immobiliari i processal

Formació

Llicenciada en Dret per la Universidad Complutense de Madrid.

Menció d’honor a la selecció dels premis nacionals de terminació d’estudis d’Educació Universitària.

Ponent habitual a jornades i seminaris.

Opositora a advocada de l’estat.

Idiomes: anglès i francès.

Publicacions