Dret Administratiu

 • Disseny d’instruments reguladors adaptats a directrius comunitàries.
 • Implementació de fórmules eficaces de prestació de serveis públics.
 • Disseny i execució d’operacions urbanístiques.
 • Programació estratègica de l’ordenació del comerç urbà.
 • Reestructuració del deute públic.
 • Defensa d’interessos particulars davant de l’administració.
 • Contractació pública.

Els professionals de l’Àrea de Dret Administratiu assessoren de forma regular a entitats del sector públic i a les empreses privades que es relacionen amb aquestes, oferint solucions eficaces i útils per a cadascuna de les seves necessitats.

A més d’oferir un excel•lent assessorament integral en matèries pròpies del Dret Administratiu, l’equip jurídic de Manubens Advocats té una gran experiència en assumptes de contractació pública, regulació de procediments de contractació per a entitats del sector públic, implantació de mitjans i grans establiments, liquidació d’impostos autonòmics, etc.

Tanmateix, els seus professionals defensen al client en processos d’expropiació, reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Administració, auditories mediambientals, urbanisme i comerç local. A més, dissenyen i elaboren els instruments reguladors sota el marc de les noves directrius comunitàries.

L’equip de Dret Administratiu del Despatx acumula una extensa i dilatada experiència en el recolzament jurídic a entitats, siguin públiques o privades, de diferents sectors regulats, en especial: energètic, ports i aeroports, subministraments, infraestructures, comerç, telecomunicacions, etc., assessorant en tot el relacionat amb qualsevol implicació reguladora sectorial de les operacions que realitzin.

Estarem encantats d’ajudar-te … Parlem?

  Accepto i consento el contingut de la clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  En compliment amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD, en endavant), i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999 (RLOPD, en endavant), mitjançant l’acceptació d’aquest clàusula Vostè consent que la seva adreça de correu electrònic sigui incorporada en un Fitxer de dades de caràcter personal, anomenat “Subscriptors de la Newsletter”, que respon a la finalitat d’enviar newsletters i articles de contingut legal o jurídic a tots aquells que ho sol·licitin, i d’enviar comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, sobre els serveis de MANUBENS. L’entitat responsable del present Fitxer és MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  D’altra banda, mitjançant la marcació de la casella corresponent, Vostè consentirà de forma expressa el tractament de les seves dades personals a efectes de rebre comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, relatives a aquesta Companyia, o a productes o serveis que s’ofereixin per ella, així com la recepció mateixa d’aquestes comunicacions mitjançant correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

  Vostè podrà revocar en qualsevol moment els consentiments anteriors, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada a Avinguda Diagonal núm. 682, 3a Planta, 08034, Barcelona, o bé remetent un correu electrònic a aquests efectes a l’adreça següent: lopd@manubens.com.

  Publicacions Administratiu

   

  Informació d’utilitat sobre la vaga general feminista del dia 8 de març

  El pròxim dia 8 de març s’ha convocat una vaga general. Els motius d’aquesta vaga [...]