Concursal

 • Assessorament en refinan莽aments de passiu, reestructuracions i plans de viabilitat financera.
 • Direcci贸 lletrada de procediments preconcursals.
 • Gesti贸, presentaci贸 i direcci贸 de procediments concursals.
 • Comunicaci贸 de cr猫dits davant la concursada.
 • Interposici贸 d鈥檌ncidents concursals contra el inventari i/o llista de creditors en defensa del cr猫dit del client.
 • Al鈥egacions i seguiment en la fase de conveni.
 • Al鈥egacions i seguiment en la fase de liquidaci贸.
 • Assessorament respecte a possibles demandes de responsabilitat individual dels administradors de la companyia concursada.
 • Interposici贸 de demandes incidentals en reclamaci贸 del pagament de cr猫dit contra la massa.
 • Assessorament sobre possibles accions de reintegraci贸.
 • Assessorament en tot el proc茅s de Segona Oportunitat.

L鈥櫭rea de dret concursal compta amb experts en la mat猫ria amb una 脿mplia traject貌ria en el sector i un ampli coneixement legal i pr脿ctic dels problemes amb els que es troben, en l鈥櫭爉bit empresarial, les entitats que s鈥檈nfronten a situacions de crisi econ貌mica, tant si aquestes s贸n de car脿cter merament temporal com si es tracta de situacions estructurals end猫miques. Els nostres experts, a trav茅s del seu assessorament, intenten que el client pugui albirar una oportunitat, all脿 on aquest hi veu una dificultat.

L鈥檃mpli coneixement legal i de pr脿ctica forense dels mecanismes concursals i preconcursals ens permeten oferir als nostres clients les opcions que millor s鈥檃justin a les problem脿tiques plantejades.

En l鈥櫭爉bit preconcursal es realitza assessorament en refinan莽aments de passiu, reestructuracions i plans de viabilitat, acompanyant al client tant a nivell jur铆dic com en l鈥檃ssessorament econ貌mic i cobrint totes les seves necessitats durant tot el proc茅s.

En l鈥櫭爉bit concursal, fixar amb el client una estrat猫gia marcant objectius clars que implementar脿 dins del procediment, dissenyant la via que millor s鈥檃justi a les necessitats del client, b茅 sigui a trav茅s d鈥檜n conveni o en la liquidaci贸 de la companyia o la venda d鈥檜nitats productives, a m茅s de l鈥檃companyament i l鈥檃ssessorament en totes les fases del concurs.

Tanmateix, tenim una 脿mplia experi猫ncia en l鈥檃ssessorament en la compra d鈥檜nitats productives d鈥檈mpreses que es troben en situaci贸 concursal.

Am茅s, estem altament especialitzats en la tramitaci贸 de procediments concursals de segona oportunitat, dirigits fonamentalment a persones els deutes de les quals procedeixen del m贸n empresarial, plantejant estrat猫gies i oferint acompanyament en totes les fases del procediment fins a la seva finalitzaci贸 i fins i tots amb posterioritat, per l鈥檕btenci贸 de les baixes definitives dels registres de morosos o qualsevol altra incid猫ncia que es pugui presentar un cop ja obtingut el Benefici d鈥橢xoneraci贸 del Passiu Insatisfet.

Estarem encantats d’ajudar-te … Parlem?

  Accepto i consento el contingut de la cl脿usula de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal.

  En compliment amb el que disposa la Llei de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal (LOPD, en endavant), i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999 (RLOPD, en endavant), mitjan莽ant l鈥檃cceptaci贸 d鈥檃quest cl脿usula Vost猫 consent que la seva adre莽a de correu electr貌nic sigui incorporada en un Fitxer de dades de car脿cter personal, anomenat 鈥淪ubscriptors de la Newsletter鈥, que respon a la finalitat d鈥檈nviar newsletters i articles de contingut legal o jur铆dic a tots aquells que ho sol路licitin, i d鈥檈nviar comunicacions comercials o publicit脿ries, o ofertes promocionals, sobre els serveis de MANUBENS. L鈥檈ntitat responsable del present Fitxer 茅s MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  D鈥檃ltra banda, mitjan莽ant la marcaci贸 de la casella corresponent, Vost猫 consentir脿 de forma expressa el tractament de les seves dades personals a efectes de rebre comunicacions comercials o publicit脿ries, o ofertes promocionals, relatives a aquesta Companyia, o a productes o serveis que s鈥檕fereixin per ella, aix铆 com la recepci贸 mateixa d鈥檃questes comunicacions mitjan莽ant correu electr貌nic o per qualsevol altre mitj脿 de comunicaci贸 electr貌nica equivalent.

  Vost猫 podr脿 revocar en qualsevol moment els consentiments anteriors, aix铆 com exercitar els seus drets d鈥檃cc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 o oposici贸, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada a Avinguda Diagonal n煤m. 682, 3a Planta, 08034, Barcelona, o b茅 remetent un correu electr貌nic a aquests efectes a l鈥檃dre莽a seg眉ent: lopd@manubens.com.