Concursal

 • Assessorament en refinançaments de passiu, reestructuracions i plans de viabilitat financera.
 • Direcció lletrada de procediments preconcursals.
 • Gestió, presentació i direcció de procediments concursals.
 • Comunicació de crèdits davant la concursada.
 • Interposició d’incidents concursals contra el inventari i/o llista de creditors en defensa del crèdit del client.
 • Al•legacions i seguiment en la fase de conveni.
 • Al•legacions i seguiment en la fase de liquidació.
 • Assessorament respecte a possibles demandes de responsabilitat individual dels administradors de la companyia concursada.
 • Interposició de demandes incidentals en reclamació del pagament de crèdit contra la massa.
 • Assessorament sobre possibles accions de reintegració.
 • Assessorament en tot el procés de Segona Oportunitat.

L’Àrea de dret concursal compta amb experts en la matèria amb una àmplia trajectòria en el sector i un ampli coneixement legal i pràctic dels problemes amb els que es troben, en l’àmbit empresarial, les entitats que s’enfronten a situacions de crisi econòmica, tant si aquestes són de caràcter merament temporal com si es tracta de situacions estructurals endèmiques. Els nostres experts, a través del seu assessorament, intenten que el client pugui albirar una oportunitat, allà on aquest hi veu una dificultat.

L’ampli coneixement legal i de pràctica forense dels mecanismes concursals i preconcursals ens permeten oferir als nostres clients les opcions que millor s’ajustin a les problemàtiques plantejades.

En l’àmbit preconcursal es realitza assessorament en refinançaments de passiu, reestructuracions i plans de viabilitat, acompanyant al client tant a nivell jurídic com en l’assessorament econòmic i cobrint totes les seves necessitats durant tot el procés.

En l’àmbit concursal, fixar amb el client una estratègia marcant objectius clars que implementarà dins del procediment, dissenyant la via que millor s’ajusti a les necessitats del client, bé sigui a través d’un conveni o en la liquidació de la companyia o la venda d’unitats productives, a més de l’acompanyament i l’assessorament en totes les fases del concurs.

Tanmateix, tenim una àmplia experiència en l’assessorament en la compra d’unitats productives d’empreses que es troben en situació concursal.

Amés, estem altament especialitzats en la tramitació de procediments concursals de segona oportunitat, dirigits fonamentalment a persones els deutes de les quals procedeixen del món empresarial, plantejant estratègies i oferint acompanyament en totes les fases del procediment fins a la seva finalització i fins i tots amb posterioritat, per l’obtenció de les baixes definitives dels registres de morosos o qualsevol altra incidència que es pugui presentar un cop ja obtingut el Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet.

Estarem encantats d’ajudar-te … Parlem?

  Accepto i consento el contingut de la clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  En compliment amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD, en endavant), i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999 (RLOPD, en endavant), mitjançant l’acceptació d’aquest clàusula Vostè consent que la seva adreça de correu electrònic sigui incorporada en un Fitxer de dades de caràcter personal, anomenat “Subscriptors de la Newsletter”, que respon a la finalitat d’enviar newsletters i articles de contingut legal o jurídic a tots aquells que ho sol·licitin, i d’enviar comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, sobre els serveis de MANUBENS. L’entitat responsable del present Fitxer és MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  D’altra banda, mitjançant la marcació de la casella corresponent, Vostè consentirà de forma expressa el tractament de les seves dades personals a efectes de rebre comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, relatives a aquesta Companyia, o a productes o serveis que s’ofereixin per ella, així com la recepció mateixa d’aquestes comunicacions mitjançant correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

  Vostè podrà revocar en qualsevol moment els consentiments anteriors, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada a Avinguda Diagonal núm. 682, 3a Planta, 08034, Barcelona, o bé remetent un correu electrònic a aquests efectes a l’adreça següent: lopd@manubens.com.

  Publicacions Concursal

   

  Canvis en ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris

  La modificació de la Llei concursal inclou novetats en aquesta matèria a partir del 2023, [...]