Dret Mercantil i M&A

 • Disseny d鈥檈structures jur铆diques i empresarials 貌ptimes i segures.
 • Negociaci贸 i formalitzaci贸 d鈥檃cords societaris.
 • Dret de la compet猫ncia, distribuci贸 moderna i franqu铆cia.
 • Assessorament en conflictes societaris.
 • Inversions estrangeres a Espanya i espanyoles a l鈥檈xterior.
 • Ofertes p煤bliques d鈥檃dquisici贸 d鈥檃ccions.
 • Protocols familiars i pactes successoris.
 • Pactes de Socis.
 • Compravenda d鈥檈mpreses.
 • Operacions de finan莽ament de societats (capital risc, Venture Capital, rondes d鈥檌nversi贸, pr茅stecs participatius, etc.).

L鈥櫭rea de Dret Mercantil ofereix al client un assessorament molt diversificat, fruit de l鈥檃mpli coneixement i especialitzaci贸 adquirida pels seus professionals, capa莽os d鈥檃daptar-se a qualsevol tipus de transaccions i a l鈥檃parici贸, creixement i consolidaci贸 de nous sectors amb normativa espec铆fica.

El prestigi贸s equip mercantilista de Manubens Advocats proporciona un excel鈥ent assessorament integral a l鈥檈mpresa moderna, nacional i internacional, cotitzada o no cotitzada, aix铆 com als seus socis o accionistes, aportant una r脿pida capacitat de resposta i un gran valor als seus clients, en totes les 脿rees pr貌pies de la pr脿ctica mercantil: compravenda de societats i d鈥檃ctius empresarials, operacions societ脿ries, contractaci贸 mercantil, conflictes societaris, govern corporatiu, protocols familiars, planificacions testament脿ries, joint venture, fons d鈥檌nversi贸.

Gr脿cies a una praxis mercantil multidisciplin脿ria, s鈥檋a produ茂t una perfecta integraci贸 de professionals que ha donat lloc a la formaci贸 d鈥檈quips especialitzats en l鈥檃ssessorament a les empreses de base tecnol貌gica i/o cient铆fica, aix铆 com en l鈥櫭爎ea de biotecnologia. D鈥檃questa manera, els integrants de l鈥櫭rea de Dret Mercantil gaudeixen actualment d鈥檜na profunda especialitzaci贸 en d鈥檃ltres 脿mbits estretament vinculats: propietat intel鈥ectual, dret de la compet猫ncia, finan莽ament de projectes i captaci贸 de recursos, ajuts p煤blics i subvencions, fiscalitat, arquitectures jur铆diques, pactes de socis, etc.

Estarem encantats d’ajudar-te … Parlem?

  Accepto i consento el contingut de la cl脿usula de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal.

  En compliment amb el que disposa la Llei de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal (LOPD, en endavant), i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999 (RLOPD, en endavant), mitjan莽ant l鈥檃cceptaci贸 d鈥檃quest cl脿usula Vost猫 consent que la seva adre莽a de correu electr貌nic sigui incorporada en un Fitxer de dades de car脿cter personal, anomenat 鈥淪ubscriptors de la Newsletter鈥, que respon a la finalitat d鈥檈nviar newsletters i articles de contingut legal o jur铆dic a tots aquells que ho sol路licitin, i d鈥檈nviar comunicacions comercials o publicit脿ries, o ofertes promocionals, sobre els serveis de MANUBENS. L鈥檈ntitat responsable del present Fitxer 茅s MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  D鈥檃ltra banda, mitjan莽ant la marcaci贸 de la casella corresponent, Vost猫 consentir脿 de forma expressa el tractament de les seves dades personals a efectes de rebre comunicacions comercials o publicit脿ries, o ofertes promocionals, relatives a aquesta Companyia, o a productes o serveis que s鈥檕fereixin per ella, aix铆 com la recepci贸 mateixa d鈥檃questes comunicacions mitjan莽ant correu electr貌nic o per qualsevol altre mitj脿 de comunicaci贸 electr貌nica equivalent.

  Vost猫 podr脿 revocar en qualsevol moment els consentiments anteriors, aix铆 com exercitar els seus drets d鈥檃cc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 o oposici贸, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada a Avinguda Diagonal n煤m. 682, 3a Planta, 08034, Barcelona, o b茅 remetent un correu electr貌nic a aquests efectes a l鈥檃dre莽a seg眉ent: lopd@manubens.com.

  Publicacions de Mercantil i M & A