Dret Mercantil i M&A

 • Disseny d’estructures jurídiques i empresarials òptimes i segures.
 • Negociació i formalització d’acords societaris.
 • Dret de la competència, distribució moderna i franquícia.
 • Assessorament en conflictes societaris.
 • Inversions estrangeres a Espanya i espanyoles a l’exterior.
 • Ofertes públiques d’adquisició d’accions.
 • Protocols familiars i pactes successoris.
 • Pactes de Socis.
 • Compravenda d’empreses.
 • Operacions de finançament de societats (capital risc, Venture Capital, rondes d’inversió, préstecs participatius, etc.).

L’Àrea de Dret Mercantil ofereix al client un assessorament molt diversificat, fruit de l’ampli coneixement i especialització adquirida pels seus professionals, capaços d’adaptar-se a qualsevol tipus de transaccions i a l’aparició, creixement i consolidació de nous sectors amb normativa específica.

El prestigiós equip mercantilista de Manubens Advocats proporciona un excel•lent assessorament integral a l’empresa moderna, nacional i internacional, cotitzada o no cotitzada, aportant una ràpida capacitat de resposta i un gran valor als seus clients, en totes les àrees pròpies de la pràctica mercantil: operacions societàries, contractació mercantil, conflictes societaris, govern corporatiu, protocols familiars.

Gràcies a una praxis mercantil multidisciplinària, s’ha produït una perfecta integració de professionals que ha donat lloc a la formació d’equips especialitzats en l’assessorament a les indústries de base tecnològica i/o científica. D’aquesta manera, els integrants de l’Àrea de Dret Mercantil gaudeixen actualment d’una profunda especialització en d’altres àmbits estretament vinculats: propietat intel•lectual, dret de la competència, finançament de projectes i captació de recursos, ajuts públics i subvencions, fiscalitat, arquitectures jurídiques i pactes de socis, procediments concursals, etc.

Estarem encantats d’ajudar-te … Parlem?

  Acepto y consiento el contenido de la cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal, y recibir newsletters y artículos legales.

  Acepto y consiento recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales por vía electrónica.

  Datos de Carácter Personal (LOPD, en adelante), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 (RLOPD, en adelante), mediante la aceptación de la presente cláusula Vd. consiente que su dirección de correo electrónico sea incorporada en un Fichero de datos de carácter personal, denominado “Suscriptores de la Newsletter”, que responde a la finalidad de enviar newsletters y artículos de contenido legal o jurídico a todos aquellos que lo soliciten, y de enviar comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, sobre los servicios de MANUBENS ABOGADOS. La entidad responsable del presente Fichero es MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  Por otra parte, mediante la marcación de la casilla correspondiente, Vd. consentirá de forma expresa el tratamiento de sus datos personales a efectos de recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, relativas a esta Compañía, o a productos o servicios que se oferten por ella, así como la propia recepción de dichas comunicaciones mediante correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

  Vd. podrá revocar en cualquier momento los consentimientos anteriores, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo una carta a la sede social de la Compañía, sita en Avenida Diagonal nº 682, 3ª Planta, 08034, Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: lopd@manubens.com.

  Publicacions de Mercantil i M & A