Dret Mercantil i M&A

 • Disseny d’estructures jurídiques i empresarials òptimes i segures.
 • Negociació i formalització d’acords societaris.
 • Dret de la competència, distribució moderna i franquícia.
 • Assessorament en conflictes societaris.
 • Inversions estrangeres a Espanya i espanyoles a l’exterior.
 • Ofertes públiques d’adquisició d’accions.
 • Protocols familiars i pactes successoris.
 • Pactes de Socis.
 • Compravenda d’empreses.
 • Operacions de finançament de societats (capital risc, Venture Capital, rondes d’inversió, préstecs participatius, etc.).

L’Àrea de Dret Mercantil ofereix al client un assessorament molt diversificat, fruit de l’ampli coneixement i especialització adquirida pels seus professionals, capaços d’adaptar-se a qualsevol tipus de transaccions i a l’aparició, creixement i consolidació de nous sectors amb normativa específica.

El prestigiós equip mercantilista de Manubens Advocats proporciona un excel•lent assessorament integral a l’empresa moderna, nacional i internacional, cotitzada o no cotitzada, així com als seus socis o accionistes, aportant una ràpida capacitat de resposta i un gran valor als seus clients, en totes les àrees pròpies de la pràctica mercantil: compravenda de societats i d’actius empresarials, operacions societàries, contractació mercantil, conflictes societaris, govern corporatiu, protocols familiars, planificacions testamentàries, joint venture, fons d’inversió.

Gràcies a una praxis mercantil multidisciplinària, s’ha produït una perfecta integració de professionals que ha donat lloc a la formació d’equips especialitzats en l’assessorament a les empreses de base tecnològica i/o científica, així com en l’àrea de biotecnologia. D’aquesta manera, els integrants de l’Àrea de Dret Mercantil gaudeixen actualment d’una profunda especialització en d’altres àmbits estretament vinculats: propietat intel•lectual, dret de la competència, finançament de projectes i captació de recursos, ajuts públics i subvencions, fiscalitat, arquitectures jurídiques, pactes de socis, etc.

Estarem encantats d’ajudar-te … Parlem?

  Accepto i consento el contingut de la clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  En compliment amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD, en endavant), i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999 (RLOPD, en endavant), mitjançant l’acceptació d’aquest clàusula Vostè consent que la seva adreça de correu electrònic sigui incorporada en un Fitxer de dades de caràcter personal, anomenat “Subscriptors de la Newsletter”, que respon a la finalitat d’enviar newsletters i articles de contingut legal o jurídic a tots aquells que ho sol·licitin, i d’enviar comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, sobre els serveis de MANUBENS. L’entitat responsable del present Fitxer és MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  D’altra banda, mitjançant la marcació de la casella corresponent, Vostè consentirà de forma expressa el tractament de les seves dades personals a efectes de rebre comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, relatives a aquesta Companyia, o a productes o serveis que s’ofereixin per ella, així com la recepció mateixa d’aquestes comunicacions mitjançant correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

  Vostè podrà revocar en qualsevol moment els consentiments anteriors, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada a Avinguda Diagonal núm. 682, 3a Planta, 08034, Barcelona, o bé remetent un correu electrònic a aquests efectes a l’adreça següent: lopd@manubens.com.

  Publicacions de Mercantil i M & A

   

  Aprovats els nous models de presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals

  Al BOE del dia 4 de juliol, s'han aprovat les ordres per la qual s'aproven [...]

  Legalització telemàtica del llibre d’actes

  Recordi que el 30 d’abril és la data límit en la qual, les societats mercantils [...]

  Best Lawyers 2022 distingeix a Manubens

  Best Lawyers distingeix anualment els advocats que, segons l'organització, mereixen reconeixement públic mundial pel seu [...]

  COVID-19. Noves mesures a Catalunya des del 8 de febrer de 2021

  L’informem que al DOGC del 6 de febrer de 2021 s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de [...]

  Publicades les normes que desenvolupen la nova Llei hipotecària

  Al BOE del 29 d’abril de 2019 s’han publicat el Reial decret i l’Ordre desenvolupadores [...]

  COVID-19. El govern aprova noves mesures per ampliar la protecció als col·lectius més vulnerables, empreses i autònoms.

  El Consell de Ministres ha aprovat el RDL 11/2020 amb un nou paquet de mesures econòmiques [...]

  Coronavirus COVID-19. Quadre resum de les principals mesures laborals, fiscals i mercantils-comptables

  Flexibilització en els procediments de reducció de jornada o de suspensió dels contractes (ERTOs), la [...]

  Novetats en comptabilitat mercantil a partir de l’1 de gener de 2020

  L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha desenvolupat, mitjançant la Resolució de 5 [...]