Mercantil i M&A

 • Disseny d’estructures legals i empresarials òptimes i segures.
 • Negociació i formalització d’acords corporatius.
 • Dret de la competència, distribució moderna i franquícia.
 • Assessorament en conflictes corporatius.
 • Inversions estrangeres a Espanya i espanyoles a l’estranger.
 • Ofertes públiques per a l’adquisició d’accions.
 • Protocols familiars i acords de successió.
 • Pactes de Socis.
 • Compravenda d’empreses
 • Operacions de finançament de societats (capital de risc, Venture capital, rondes d’inversió, prestem participatius, …)

L’àrea de dret comercial ofereix als clients assessorament altament diversificat, fruit del coneixement i l’especialització extensos adquirits pels seus professionals, capaços d’adaptar-se a qualsevol tipus de transacció i a l’aparença, creixement i consolidació. de nous sectors amb normativa específica.

El prestigiós equip mercantilista de Manubens Abogados ofereix un excel·lent assessorament integral a empreses modernes, nacionals i internacionals, que figuren o no cotitzen, proporcionant una capacitat de resposta ràpida i un gran valor als seus clients, en totes les àrees de pràctica comercial: operacions corporatives, contractes comercials, conflictes corporatius, govern corporatiu, protocols familiars.

Una pràctica comercial multidisciplinària ha facilitat una integració perfecta de professionals, formant equips especialitzats en assessorar indústries tecnològiques i / o científiques, proporcionant als membres de l’àrea una especialització profunda en altres. àmbits estretament relacionats: propietat intel·lectual, dret de competència, finançament i recaptació de fons, ajuts i subvencions públiques, fiscalitat, arquitectures legals i acords de socis, procediments de fallida, etc.

Estarem encantats d’ajudar-te … Parlem?

  Acepto y consiento el contenido de la cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal, y recibir newsletters y artículos legales.

  Acepto y consiento recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales por vía electrónica.

  Datos de Carácter Personal (LOPD, en adelante), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 (RLOPD, en adelante), mediante la aceptación de la presente cláusula Vd. consiente que su dirección de correo electrónico sea incorporada en un Fichero de datos de carácter personal, denominado “Suscriptores de la Newsletter”, que responde a la finalidad de enviar newsletters y artículos de contenido legal o jurídico a todos aquellos que lo soliciten, y de enviar comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, sobre los servicios de MANUBENS ABOGADOS. La entidad responsable del presente Fichero es MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  Por otra parte, mediante la marcación de la casilla correspondiente, Vd. consentirá de forma expresa el tratamiento de sus datos personales a efectos de recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, relativas a esta Compañía, o a productos o servicios que se oferten por ella, así como la propia recepción de dichas comunicaciones mediante correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

  Vd. podrá revocar en cualquier momento los consentimientos anteriores, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo una carta a la sede social de la Compañía, sita en Avenida Diagonal nº 682, 3ª Planta, 08034, Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: lopd@manubens.com.

  Publicacions de Mercantil i M & A