Real Estate

 • Assessorament, disseny i execuci贸 d鈥檕peracions patrimonials i immobili脿ries.
 • Optimitzaci贸 de l鈥檈xplotaci贸 de carteres d鈥檌mmobles.
 • Operacions de finan莽ament en l鈥檃dquisici贸 d鈥檃ctius immobiliaris.
 • Assessorament en processos de contractaci贸 civil.
 • Instrumentaci贸 contractual en el proc茅s de construcci贸, promoci贸 i alienaci贸 d鈥檈dificis.
 • Assessorament arrendatici.
 • Assessorament en mat猫ria de propietat horitzontal, complexes immobiliaris, urbanitzacions privades, etc.

L鈥櫭爎ea de Real Estate ofereix un assessorament integral, especialitzat i individualitzat en tot tipus d鈥檕peracions patrimonials i immobili脿ries per proporcionar als seus clients solucions personalitzades adaptades a les seves necessitats espec铆fiques.

Donen suport als diferents actors, nacionals i internacionals, del sector immobiliari i de la construcci贸, tals com fons d鈥檌nversi贸, empreses del sector retail, promotores, constructores, corporacions privades, family offices i particulars.

Els professionals de l鈥櫭rea de Real Estate assessoren de forma recorrent en el disseny, la negociaci贸 i l鈥檈xecuci贸 d鈥檕peracions per a l鈥檃dquisici贸, la transmissi贸 i l鈥檃rrendament d鈥檃ctius immobiliaris ja siguin residencials, comercials, industrials, oficines i solars, elaborant contractes i acords de tot tipus, aix铆 com, Due Diligences d鈥櫭璶dole jur铆dica-civil, urban铆stica, comercial i tribut脿ria.

Compten amb un ampli coneixement de la normativa reguladora del sector que els permet oferir un assessorament integral als agents intervinents en els processos de promoci贸, construcci贸 i rehabilitaci贸 d鈥檌mmobles, en mat猫ria de propietat horitzontal (simple, complexes immobiliaris, urbanitzacions privades, etc.).

Tanmateix, assessoren als seus clients en operacions de finan莽ament de projectes immobiliaris, processos de contractaci贸 civil i expedients de regularitzaci贸 i coordinaci贸 de la realitat f铆sica-jur铆dica de finques en seu registral i cadastral.

Estarem encantats d’ajudar-te … Parlem?

  Accepto i consento el contingut de la cl脿usula de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal.

  En compliment amb el que disposa la Llei de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal (LOPD, en endavant), i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999 (RLOPD, en endavant), mitjan莽ant l鈥檃cceptaci贸 d鈥檃quest cl脿usula Vost猫 consent que la seva adre莽a de correu electr貌nic sigui incorporada en un Fitxer de dades de car脿cter personal, anomenat 鈥淪ubscriptors de la Newsletter鈥, que respon a la finalitat d鈥檈nviar newsletters i articles de contingut legal o jur铆dic a tots aquells que ho sol路licitin, i d鈥檈nviar comunicacions comercials o publicit脿ries, o ofertes promocionals, sobre els serveis de MANUBENS. L鈥檈ntitat responsable del present Fitxer 茅s MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  D鈥檃ltra banda, mitjan莽ant la marcaci贸 de la casella corresponent, Vost猫 consentir脿 de forma expressa el tractament de les seves dades personals a efectes de rebre comunicacions comercials o publicit脿ries, o ofertes promocionals, relatives a aquesta Companyia, o a productes o serveis que s鈥檕fereixin per ella, aix铆 com la recepci贸 mateixa d鈥檃questes comunicacions mitjan莽ant correu electr貌nic o per qualsevol altre mitj脿 de comunicaci贸 electr貌nica equivalent.

  Vost猫 podr脿 revocar en qualsevol moment els consentiments anteriors, aix铆 com exercitar els seus drets d鈥檃cc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 o oposici贸, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada a Avinguda Diagonal n煤m. 682, 3a Planta, 08034, Barcelona, o b茅 remetent un correu electr貌nic a aquests efectes a l鈥檃dre莽a seg眉ent: lopd@manubens.com.