Tributari

L’Àrea de Dret Tributari ha establert una línia d’especialització jurídica tradicional en la prestació de serveis professionals de l’empresa, ja que, independentment de l’àmbit d’actuació, sempre s’ha concedit una importància extraordinària per a la planificació fiscal com a instrument ideal per ajudar a optimitzar o reduir la càrrega fiscal del client, aplicant la legislació vigent en tot moment.

Per aquest motiu, l’equip d’advocats fiscals de Manubens Abogados ofereix assessorament fiscal innovador com a part integral de qualsevol operació o transacció, a empreses o particulars, ja siguin mercantils o civils. Són capaços d’oferir un servei integral, que respon a situacions d’alta complexitat, en matèria de tributació nacional o internacional, per a les quals controlen contínuament la normativa i les noves iniciatives de la UE.

L’àrea de Dret Tributari dissenya l’arquitectura tributària de petits projectes privats i grups d’empreses, cotitzats o no, i de qualsevol sector d’activitat.

D’altra banda, assessora sobre procediments de recaptació, sanció i inspecció fiscal; dissenya estructures de preus de transferència i operacions relacionades; assessora sobre impostos locals, impostos indirectes i duanes, així com operacions de comerç exterior i ajuda els clients en la gestió contínua de les seves obligacions comptables i fiscals.

Estarem encantats d’ajudar-te … Parlem?

  Acepto y consiento el contenido de la cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal, y recibir newsletters y artículos legales.

  Acepto y consiento recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales por vía electrónica.

  Datos de Carácter Personal (LOPD, en adelante), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 (RLOPD, en adelante), mediante la aceptación de la presente cláusula Vd. consiente que su dirección de correo electrónico sea incorporada en un Fichero de datos de carácter personal, denominado “Suscriptores de la Newsletter”, que responde a la finalidad de enviar newsletters y artículos de contenido legal o jurídico a todos aquellos que lo soliciten, y de enviar comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, sobre los servicios de MANUBENS ABOGADOS. La entidad responsable del presente Fichero es MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  Por otra parte, mediante la marcación de la casilla correspondiente, Vd. consentirá de forma expresa el tratamiento de sus datos personales a efectos de recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, relativas a esta Compañía, o a productos o servicios que se oferten por ella, así como la propia recepción de dichas comunicaciones mediante correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

  Vd. podrá revocar en cualquier momento los consentimientos anteriores, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo una carta a la sede social de la Compañía, sita en Avenida Diagonal nº 682, 3ª Planta, 08034, Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: lopd@manubens.com.

  Publicacions de Tributari