Dret Tributari

L’Àrea de Dret Tributari ha constituït, històricament, una línia d’especialització jurídica essencial en la prestació de serveis professionals de la Firma. Això és degut a que, amb independència de l’àrea d’actuació, sempre se li ha concedit una extraordinària importància a la planificació fiscal com a instrument idoni per ajudar a optimitzar o reduir la càrrega fiscal del client, aplicant la legislació vigent en cada moment.

Per això, l’equip de fiscalistes de Manubens Advocats ofereix assessorament fiscal innovador com a part integrant de qualsevol operació o transacció, a empreses o a particulars, ja sigui de caràcter mercantil o civil. Són capaços d’oferir un servei integral, donant resposta a situacions de gran complexitat, en qüestions de tributació nacional o internacional.

L’equip de Dret Tributari dissenya l’estructura tributària tant de petits projectes privats com de grups de societats, cotitzades o no i de qualsevol sector d’activitat.

D’altra banda, assessora en procediments recaptatoris, sancionadors i d’inspecció tributària, en matèria d’impostos locals, d’imposició indirecta i duanes, així com en operacions de comerç exterior i assisteix als clients en la gestió continua de les seves obligacions comptables i tributàries.

Estarem encantats d’ajudar-te … Parlem?

  Accepto i consento el contingut de la clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  En compliment amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD, en endavant), i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999 (RLOPD, en endavant), mitjançant l’acceptació d’aquest clàusula Vostè consent que la seva adreça de correu electrònic sigui incorporada en un Fitxer de dades de caràcter personal, anomenat “Subscriptors de la Newsletter”, que respon a la finalitat d’enviar newsletters i articles de contingut legal o jurídic a tots aquells que ho sol·licitin, i d’enviar comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, sobre els serveis de MANUBENS. L’entitat responsable del present Fitxer és MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  D’altra banda, mitjançant la marcació de la casella corresponent, Vostè consentirà de forma expressa el tractament de les seves dades personals a efectes de rebre comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, relatives a aquesta Companyia, o a productes o serveis que s’ofereixin per ella, així com la recepció mateixa d’aquestes comunicacions mitjançant correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

  Vostè podrà revocar en qualsevol moment els consentiments anteriors, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada a Avinguda Diagonal núm. 682, 3a Planta, 08034, Barcelona, o bé remetent un correu electrònic a aquests efectes a l’adreça següent: lopd@manubens.com.

  Publicacions de Tributari

   

  És aconsellable impugnar les declaracions de l’impost sobre el patrimoni dels exercicis 2021 i 2022 en vista del recurs d’inconstitucionalitat en tràmit?

  L'abril de 2021, el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel [...]

  Una cita obligada amb Hisenda. La declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2022

  Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s'inicia la [...]

  A partir del 15 d’abril podrà fraccionar i ajornar deutes tributaris de fins a 50.000 € sense aportar garanties ni avals

  L'Agència Tributària eleva de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties en [...]

  AVÍS: e-mail fraudulent de l’Agència Tributària amb un avís de notificació

  L'informem que si rep un correu electrònic de l'Agència Tributària amb un avís de notificació [...]

  Novetats en la recuperació de l’IVA meritat per crèdits incobrables

  La Llei 31/2022 de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023, ha introduït importants [...]

  Compte enrere per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2022

  No hi ha dubte que en l'última part de l'any és molt recomanable realitzar una [...]

  Presentación del modelo 232 de declaración informativa de las operaciones vinculadas y con paraísos fiscales

  El pròxim 30 de novembre (per a entitats el període impositiu de les quals coincideixi [...]

  Canvis en ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris

  La modificació de la Llei concursal inclou novetats en aquesta matèria a partir del 2023, [...]

  A partir de 2023 els qui hagin estat d’alta com a autònoms en el període impositiu estaran obligats a declarar en l’IRPF

  D'acord amb el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un [...]