Dret Tributari

L鈥櫭rea de Dret Tributari ha constitu茂t, hist貌ricament, una l铆nia d鈥檈specialitzaci贸 jur铆dica essencial en la prestaci贸 de serveis professionals de la Firma. Aix貌 茅s degut a que, amb independ猫ncia de l鈥櫭爎ea d鈥檃ctuaci贸, sempre se li ha concedit una extraordin脿ria import脿ncia a la planificaci贸 fiscal com a instrument idoni per ajudar a optimitzar o reduir la c脿rrega fiscal del client, aplicant la legislaci贸 vigent en cada moment.

Per aix貌, l鈥檈quip de fiscalistes de Manubens Advocats ofereix assessorament fiscal innovador com a part integrant de qualsevol operaci贸 o transacci贸, a empreses o a particulars, ja sigui de car脿cter mercantil o civil. S贸n capa莽os d鈥檕ferir un servei integral, donant resposta a situacions de gran complexitat, en q眉estions de tributaci贸 nacional o internacional.

L鈥檈quip de Dret Tributari dissenya l鈥檈structura tribut脿ria tant de petits projectes privats com de grups de societats, cotitzades o no i de qualsevol sector d鈥檃ctivitat.

D鈥檃ltra banda, assessora en procediments recaptatoris, sancionadors i d鈥檌nspecci贸 tribut脿ria, en mat猫ria d鈥檌mpostos locals, d鈥檌mposici贸 indirecta i duanes, aix铆 com en operacions de comer莽 exterior i assisteix als clients en la gesti贸 continua de les seves obligacions comptables i tribut脿ries.

Estarem encantats d’ajudar-te … Parlem?

    Accepto i consento el contingut de la cl脿usula de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal.

    En compliment amb el que disposa la Llei de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal (LOPD, en endavant), i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999 (RLOPD, en endavant), mitjan莽ant l鈥檃cceptaci贸 d鈥檃quest cl脿usula Vost猫 consent que la seva adre莽a de correu electr貌nic sigui incorporada en un Fitxer de dades de car脿cter personal, anomenat 鈥淪ubscriptors de la Newsletter鈥, que respon a la finalitat d鈥檈nviar newsletters i articles de contingut legal o jur铆dic a tots aquells que ho sol路licitin, i d鈥檈nviar comunicacions comercials o publicit脿ries, o ofertes promocionals, sobre els serveis de MANUBENS. L鈥檈ntitat responsable del present Fitxer 茅s MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

    D鈥檃ltra banda, mitjan莽ant la marcaci贸 de la casella corresponent, Vost猫 consentir脿 de forma expressa el tractament de les seves dades personals a efectes de rebre comunicacions comercials o publicit脿ries, o ofertes promocionals, relatives a aquesta Companyia, o a productes o serveis que s鈥檕fereixin per ella, aix铆 com la recepci贸 mateixa d鈥檃questes comunicacions mitjan莽ant correu electr貌nic o per qualsevol altre mitj脿 de comunicaci贸 electr貌nica equivalent.

    Vost猫 podr脿 revocar en qualsevol moment els consentiments anteriors, aix铆 com exercitar els seus drets d鈥檃cc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 o oposici贸, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada a Avinguda Diagonal n煤m. 682, 3a Planta, 08034, Barcelona, o b茅 remetent un correu electr貌nic a aquests efectes a l鈥檃dre莽a seg眉ent: lopd@manubens.com.

    Publicacions de Tributari