Arxius de l'Autor: Manubens

Preguntes freq眉ents relacionades amb les vacances d’estiu dels treballadors

Com a m铆nim, el dret a vacances ha de comprendre trenta dies naturals, 茅s a dir trenta dies comptats de data a data, aix貌 茅s 2,5 dies naturals per mes de serveis prestat, excepte que el conveni col路lectiu d’aplicaci贸 estableixi una millora d’aix貌. La mateixa regulaci贸 茅s aplicable als treballadors a temps parcial. El per铆ode de gaudi s’ha de fixar de com煤 acord, i el treballador ha de con猫ixer-lo almenys dos mesos abans de l’inici.

Canvis en la bonificaci贸 aplicable als contractes de substituci贸 en cas de maternitat i paternitat a partir de l’1 de setembre de 2023

El Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en mat猫ria d’incentius a la contractaci贸 laboral, amb efectes des de l’1 de setembre de 2023, ha modificat la bonificaci贸 aplicable als contractes de substituci贸 en cas de maternitat i paternitat, incentiu que s’ha redu茂t considerablement.

Novetats en la recuperaci贸 de l’IVA meritat per cr猫dits incobrables

La Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023, ha introdu茂t importants millores en la recuperaci贸 de l’IVA impagat. Entre altres novetats, s’amplia de tres a sis mesos el termini que la seva empresa disposar脿 per a dur a terme els tr脿mits necessaris de recuperaci贸 de l’IVA.

Les claus de la nova regulaci贸 laboral per a les empleades de la llar

Medidas Laborales

Amb data 8 de setembre s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat social dels treballadors al servei de la llar. La norma tracta d’equiparar aquest col路lectiu amb la resta de treballadors per compte d’altri en els 脿mbits del sistema extintiu de la relaci贸 laboral i de la prestaci贸 per desocupaci贸, entre altres extrems.

Aprovats els nous models de presentaci贸 al Registre Mercantil dels comptes anuals

Al BOE del dia 4 de juliol, s’han aprovat les ordres per la qual s’aproven els nous models per a la presentaci贸 al Registre Mercantil dels comptes anuals de 2021 dels subjectes obligats a la seva publicaci贸. S贸n els primers comptes anuals a dipositar afectats per la reforma del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complement脿ries.

Reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d’ocupaci贸

Amb el prop貌sit d’incentivar la negociaci贸 col路lectiva sectorial per a la generalitzaci贸 entre la poblaci贸 treballadora dels plans de pensions, en la seva modalitat de sistema d’ocupaci贸, s’ha introdu茂t, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, una reducci贸 del 100% de la quota empresarial per conting猫ncies comunes a la Seguretat Social respecte dels imports de les contribucions empresarials als plans de pensions d’ocupaci贸, aix铆 com les mesures necess脿ries per a la seva aplicaci贸 efectiva.

Novetats tribut脿ries en relaci贸 amb els plans de pensions d’ocupaci贸

La nova Llei 12/2022 de regulaci贸 per a l’impuls dels plans de pensions, modifica l’increment de la reducci贸 en l’IRPF per aportacions a plans de pensions d’ocupaci贸 en funci贸 de la contribuci贸 empresarial i la retribuci贸 del treballador, al mateix temps que permet als aut貌noms incrementar la seva reducci贸 mitjan莽ant l’aportaci贸 a plans de pensions simplificats.