Arxius de l'Autor: Manubens

És aconsellable impugnar les declaracions de l’impost sobre el patrimoni dels exercicis 2021 i 2022 en vista del recurs d’inconstitucionalitat en tràmit?

L’abril de 2021, el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Grup Parlamentari Popular contra la regulació de l’impost sobre el patrimoni introduïda en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2021. Aquest fet ha obert el debat sobre quina és la situació en la qual es trobarien els contribuents d’aquest impost a partir de l’exercici 2021 i següents en cas de prosperar el recurs esmentat.

Manubens renova el conveni de col·laboració amb l’associació Special Olympics

En el dia d’avui, Manubens acaba de renovar i ampliar l’acord, iniciat fa 9 anys, d’assessorament legal que ofereix a l’entitat sense afany de lucre i declarada d’utilitat pública, Special Olympics de Catalunya, dedicada a fomentar l’esport i altres activitats de lleure de persones amb discapacitat intel·lectual.

Compte enrere per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2022

normas de contabilidad

No hi ha dubte que en l’última part de l’any és molt recomanable realitzar una estimació de la liquidació de l’impost sobre societats (IS) i de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) abans del tancament de l’exercici. Això és així perquè ens permetrà obtenir una informació aproximada de quina serà la factura fiscal de l’exercici en curs, i així tenir la capacitat de poder actuar. L’objectiu és optimitzar-ne la tributació abans que es produeixi la seva meritació el 31 de desembre. Per a això, l’ajudem a fer les seves operacions de tancament fiscal i comptable amb les màximes garanties i eficiència.

Presentación del modelo 232 de declaración informativa de las operaciones vinculadas y con paraísos fiscales

elusión fiscal

El pròxim 30 de novembre (per a entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural) finalitza el termini per presentar la declaració informativa d’operacions vinculades d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals durant l’exercici 2021 (model 232).

El 30 de setembre finalitza el termini per recuperar l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2021

impuesto-renta

Si vostè ha estat uns dies a l’estranger visitant alguns clients, què succeirà amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podrà recuperar? Com que les despeses s’han realitzat a l’estranger, no podem deduir l’IVA suportat fora d’Espanya en les declaracions tributàries espanyoles, sí que podrem en sol·licitar el reintegrament, encara que amb unes determinades condicions. Per demanar la devolució haurem de presentar el model 360 el termini de sol·licitud del qual finalitza el 30 de setembre de l’any següent al qual correspon la factura.