Avís Legal i Política de Privacitat.

Condicions generals d’ús del web de Manubens i Associats, S.L.P.

I.- Informació legal i acceptació

Les presents condicions generals regulen l’ús de la pàgina web integrant de el lloc web que Manubens i Associats, S.L.P. (En endavant, Manubens Advocats) posa a disposició dels Usuaris d’Internet. Tota persona que accedeixi a la pàgina web accepta, sense cap reserva, les Condicions Generals vigents en cada moment en què accedeixi al mateix.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir amb atenció les Condicions Generals cada vegada que es proposi fer ús del lloc web de Manubens Advocats.

En qualsevol cas, Manubens Advocats es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals.

II.- Identificació i raó social de l’empresa

El titular d’aquest lloc web és Manubens i Associats, S.L.P., amb CIF núm. B-62185632, domicili social a Av. Diagonal 682, 3ª Planta, 08034 Barcelona, ​​Espanya, i inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 40.799, Foli 120, Full nº B-210.446.

Vè. pot contactar amb Manubens Advocats a través del número de telèfon 93.206.35.90, així com mitjançant correu electrònic a través de la següent adreça abogados@manubens.com .

III.- Condicions d’ús

Aquest lloc web conté materials que han estat preparats per Manubens Advocats amb fins únicament informatius. L’Usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense necessitat de notificació prèvia a l’Usuari.

Els materials continguts en aquest lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius d’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquests materials no pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Manubens Advocats i l’Usuari d’aquest lloc web. L’Usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament a l’corresponent assessorament professional.

Manubens Advocats no pot exercir cap tipus de control dels enllaços o links que poden conduir a l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers. Per aquest motiu, Manubens Advocats no respon pel contingut o l’estat d’aquests llocs o pàgines web.

IV.- Limitació de la responsabilitat

L’accés a la pàgina web no implica l’obligació per part de Manubens Advocats de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix.

Manubens Advocats, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. Tampoc Manubens Advocats, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Manubens Advocats adopta les mesures de seguretat adequades per poder detectar l’existència de virus. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics d’Internet no són plenament fiables, no podent garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics o fitxers continguts en els mateixos.

V.- Condicions d’accés de l’Usuari

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda a la web per les seves pròpies necessitats exclusivament ia no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés.

L’usuari del web tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la mateixa, si bé Manubens Advocats es reserva el dret a restringir determinats serveis als seus clients, els quals prèviament s’hagin registrat.

VI.- Propietat intel·lectual i industrial

Manubens Advocats no cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc web ni sobre cap dels elements que l’integra, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització , reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel seu titular.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web). L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web.

L’Usuari que es proposi establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple links) des del seu lloc web a la pàgina web de Manubens Advocats haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit d’aquest.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

VII Política de privacitat

En cada un dels formularis d’aquesta pàgina web que permeten demanar dades de caràcter personal s’informa explícitament a l’Usuari de l’tractament que es va a efectuar de les seves dades, complint-se així els deures i obligacions legals d’informació i obtenció de consentiment que estableixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999, i el Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril, de protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals.

Perquè un usuari pugui registrar les seves dades de caràcter personal ha d’acceptar prèviament el contingut de la clàusula de protecció de dades de caràcter personal que s’habiliti específicament en cada un dels formularis.

MANUBENS I ASSOCIATS SLP li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’article 9 LOPD, en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en l’en el Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril, de protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals.

VIII Legislació aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal serà la llei espanyola.