Carlos Alonso Santamaría

Soci

Àrees de pràctica:

Dret públic

Sectors

Immobiliària i construcció

Distribució comercial

Infraestructures públiques

Serveis públics

Turisme i lleure

Urbanisme

“ Sempre m’agrada sortir de la meva zona de confort. ”

Sóc un advocat molt centrat en la tècnica legal, però he anat incorporant també, al llarg dels anys, aptituds comercials per tal d’entendre millor les necessitats del client de manera que pugui oferir-li no només el millor servei, sinó el més adequat als seus requeriments.

Experiència

Assessorament a entitats públiques i privades, empreses i empreses públiques, principalment en la realització dels treballs següents:

  • Assessorament en el disseny i la configuració legal de fórmules de gestió de serveis públics, tant directes com indirectes (concessió, empresa d’economia mixta …).
  • Disseny i estructuració d’operacions de col·laboració públic-privada per a l’execució i explotació d’infraestructures públiques, compatibilitzant el compliment dels límits d’endeutament públic amb l’establiment de condicions acceptables pel sector privat.
  • Assessorament legal sobre les diverses activitats que configuren el cicle integral de l’aigua (captació, depuració, subministrament, sanejament, depuració …).
  • Disseny, planificació i execució dels procediments legals necessaris per a la implementació de grans instal·lacions comercials.
  • Assessorament legal sobre el desenvolupament i la modificació i els instruments d’ordenació i gestió urbanística, destinats a la materialització de projectes específics. Assessorament en procediments de disciplina urbana.
  • Assessorament a empreses turístiques (hotels, càmpings …) sobre qüestions relacionades amb el règim administratiu sectorial de la seva activitat.

Formació

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona el juny de 1995. Professor del “Graduat en Gestió del Comerç i la Distribució”, impartit per ESCODI (Escola Superior de Comerç i Distribució). Imparteix classes al màster universitari en dret a la UIC. Imparteix seminaris en diverses conferències i seminaris relacionats amb les seves àrees d’especialització.

Publicacions