Carlos Fábrega Teruel

Cap d’equip

Àrees de pràctica:

Dret públic

Sectors

Menjar

Distribució comercial

Protecció de dades

“La meva prioritat a la feina és oferir assessorament de qualitat, adaptat a les necessitats específiques del client i intentar sempre proporcionar el màxim valor afegit possible”

Em caracteritzo com un advocat altament especialitzat, específicament en les àrees de Distribució Comercial i de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquest important grau d’especialització m’ha permès dominar plenament aquests assumptes, intervenir-hi en qualsevol moment o moment, des de diferents perspectives i perspectives i oferir tot tipus d’assessorament relacionat amb ells.

L’exercici de la meva professió només penso des d’una implicació absoluta, fent que els meus siguin els problemes que el client em transfereix.

M’agrada conèixer a fons els supòsits fàctics en els quals es contextualitza la sol·licitud d’assessorament i aprofundir en les necessitats reals del client, per proporcionar un servei el més adequat possible a les seves necessitats, sempre prioritzant la qualitat i la utilitat de el servei.

Experiència

Assessorament a empreses i empreses públiques, principalment en la realització del següent treball:

  • Assessorament en la tramitació dels procediments d’obtenció d’autoritzacions comercials (llicències, declaracions responsables, comunicacions).
  • Assessorament legal sobre el compliment de la normativa sobre consumidors i usuaris (garanties, drets …), així com sobre productes alimentaris (seguretat, etiquetatge, traçabilitat …).

  • Execució d’auditories sobre el grau de compliment de la normativa de protecció de dades personals, assistència legal en procediments d’inspecció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, assistència legal en cas de denúncies per incompliments de la normativa en aquesta matèria.

Entrenament

Llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2002. Ha exercit com a professor de “Legislació comercial i marc institucional” de la titulació universitària “Graduat en Gestió del Comerç i la Distribució” a ESCODI (Escola Superior de Comerç i Distribució de Terrassa), centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Post de cadascun

 

Preguntes freqüents relacionades amb les vacances d’estiu dels treballadors

Com a mínim, el dret a vacances ha de comprendre trenta dies naturals, és a [...]

És aconsellable impugnar les declaracions de l’impost sobre el patrimoni dels exercicis 2021 i 2022 en vista del recurs d’inconstitucionalitat en tràmit?

L'abril de 2021, el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel [...]

Una cita obligada amb Hisenda. La declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2022

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s'inicia la [...]

Canvis en la bonificació aplicable als contractes de substitució en cas de maternitat i paternitat a partir de l’1 de setembre de 2023

El Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius [...]

A partir del 15 d’abril podrà fraccionar i ajornar deutes tributaris de fins a 50.000 € sense aportar garanties ni avals

L'Agència Tributària eleva de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties en [...]

AVÍS: e-mail fraudulent de l’Agència Tributària amb un avís de notificació

L'informem que si rep un correu electrònic de l'Agència Tributària amb un avís de notificació [...]

Novetats en la recuperació de l’IVA meritat per crèdits incobrables

La Llei 31/2022 de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023, ha introduït importants [...]

Millores en la protecció social dels artistes

Entre les modificacions del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener s'inclou la regulació [...]

Manubens renova el conveni de col·laboració amb l’associació Special Olympics

En el dia d’avui, Manubens acaba de renovar i ampliar l’acord, iniciat fa 9 anys, [...]