Arxius de Categoria: Administració Pública

Informació d’utilitat sobre la vaga general feminista del dia 8 de març

El pròxim dia 8 de març s’ha convocat una vaga general. Els motius d’aquesta vaga són, entre altres, rebutjar la desigualtat i la discriminació que sofreixen les dones en el mercat laboral. L’aturada està convocada per la plataforma Comissió 8M, integrada per organitzacions del moviment feminista de tot el país, que crida a una nova […]

Supressió a Catalunya dels tipus reduïts de l’impost sobre actes jurídics documentats aplicables a la signatura de préstecs amb garantia hipotecària

El DOGC del dia 15 de novembre de 2018 ha publicat el Decret llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària. El Decret aprovat pel Govern de la Generalitat suprimeix les lletres a) i d) de l’article […]