Arxius de Categoria: Dret Laboral

Preguntes freq眉ents relacionades amb les vacances d’estiu dels treballadors

Com a m铆nim, el dret a vacances ha de comprendre trenta dies naturals, 茅s a dir trenta dies comptats de data a data, aix貌 茅s 2,5 dies naturals per mes de serveis prestat, excepte que el conveni col路lectiu d’aplicaci贸 estableixi una millora d’aix貌. La mateixa regulaci贸 茅s aplicable als treballadors a temps parcial. El per铆ode de gaudi s’ha de fixar de com煤 acord, i el treballador ha de con猫ixer-lo almenys dos mesos abans de l’inici.

Canvis en la bonificaci贸 aplicable als contractes de substituci贸 en cas de maternitat i paternitat a partir de l’1 de setembre de 2023

El Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en mat猫ria d’incentius a la contractaci贸 laboral, amb efectes des de l’1 de setembre de 2023, ha modificat la bonificaci贸 aplicable als contractes de substituci贸 en cas de maternitat i paternitat, incentiu que s’ha redu茂t considerablement.

Les claus de la nova regulaci贸 laboral per a les empleades de la llar

Medidas Laborales

Amb data 8 de setembre s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat social dels treballadors al servei de la llar. La norma tracta d’equiparar aquest col路lectiu amb la resta de treballadors per compte d’altri en els 脿mbits del sistema extintiu de la relaci贸 laboral i de la prestaci贸 per desocupaci贸, entre altres extrems.

Ja est脿 en vigor la norma europea que obliga a la transpar猫ncia salarial

Des del passat 1 d’agost est脿 en vigor la Directiva (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, que obliga a la transpar猫ncia salarial. A partir d’aquesta data, els sous han de ser p煤blics i tots els aspirants a un lloc de treball coneixeran el salari i les condicions de la vacant a la qual opten abans de passar a una entrevista personal.

El Consell de Ministres aprova el nou sistema de cotitzaci贸 i altres punts d’inter猫s per als aut貌noms

El nou sistema de cotitzaci贸 d’aut貌noms per ingressos reals, comptar脿 amb un per铆ode de transici贸 de nou anys, fins a 2032, i es comen莽ar脿 a aplicar a partir de gener de 2023, amb 15 trams de quotes que aniran des dels 230 euros fins als 500 euros i variaran fins a 2025, en funci贸 dels rendiments nets dels treballadors per compte propi. La norma aprovada contempla tamb茅 altres punts d’inter猫s per als aut貌noms.

Reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d’ocupaci贸

Amb el prop貌sit d’incentivar la negociaci贸 col路lectiva sectorial per a la generalitzaci贸 entre la poblaci贸 treballadora dels plans de pensions, en la seva modalitat de sistema d’ocupaci贸, s’ha introdu茂t, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, una reducci贸 del 100% de la quota empresarial per conting猫ncies comunes a la Seguretat Social respecte dels imports de les contribucions empresarials als plans de pensions d’ocupaci贸, aix铆 com les mesures necess脿ries per a la seva aplicaci贸 efectiva.