Arxius de Categoria: Dret Laboral

Les claus de la nova regulaci贸 laboral per a les empleades de la llar

Medidas Laborales

Amb data 8 de setembre s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat social dels treballadors al servei de la llar. La norma tracta d’equiparar aquest col路lectiu amb la resta de treballadors per compte d’altri en els 脿mbits del sistema extintiu de la relaci贸 laboral i de la prestaci贸 per desocupaci贸, entre altres extrems.

Ja est脿 en vigor la norma europea que obliga a la transpar猫ncia salarial

Des del passat 1 d’agost est脿 en vigor la Directiva (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, que obliga a la transpar猫ncia salarial. A partir d’aquesta data, els sous han de ser p煤blics i tots els aspirants a un lloc de treball coneixeran el salari i les condicions de la vacant a la qual opten abans de passar a una entrevista personal.

El Consell de Ministres aprova el nou sistema de cotitzaci贸 i altres punts d’inter猫s per als aut貌noms

El nou sistema de cotitzaci贸 d’aut貌noms per ingressos reals, comptar脿 amb un per铆ode de transici贸 de nou anys, fins a 2032, i es comen莽ar脿 a aplicar a partir de gener de 2023, amb 15 trams de quotes que aniran des dels 230 euros fins als 500 euros i variaran fins a 2025, en funci贸 dels rendiments nets dels treballadors per compte propi. La norma aprovada contempla tamb茅 altres punts d’inter猫s per als aut貌noms.

Reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d’ocupaci贸

Amb el prop貌sit d’incentivar la negociaci贸 col路lectiva sectorial per a la generalitzaci贸 entre la poblaci贸 treballadora dels plans de pensions, en la seva modalitat de sistema d’ocupaci贸, s’ha introdu茂t, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, una reducci贸 del 100% de la quota empresarial per conting猫ncies comunes a la Seguretat Social respecte dels imports de les contribucions empresarials als plans de pensions d’ocupaci贸, aix铆 com les mesures necess脿ries per a la seva aplicaci贸 efectiva.

Novetats tribut脿ries en relaci贸 amb els plans de pensions d’ocupaci贸

La nova Llei 12/2022 de regulaci贸 per a l’impuls dels plans de pensions, modifica l’increment de la reducci贸 en l’IRPF per aportacions a plans de pensions d’ocupaci贸 en funci贸 de la contribuci贸 empresarial i la retribuci贸 del treballador, al mateix temps que permet als aut貌noms incrementar la seva reducci贸 mitjan莽ant l’aportaci贸 a plans de pensions simplificats.

脡s v脿lid el sistema de registre de jornada mitjan莽ant dades declarades unilateralment per la persona treballadora?

Medidas Laborales

En una sent猫ncia del Tribunal Suprem del 5 d鈥檃bril de 2022 es declara la validesa de l鈥檃cord de registre horari autodeclaratiu per part del treballador (subscrit per secci贸 sindical amb majoria absoluta), enfront del r猫gim d鈥檋oraris establert en el conveni col路lectiu.

Com queda la negociaci贸 col路lectiva despr茅s de la reforma laboral?

La reforma laboral ha introdu茂t modificacions en l鈥檃rquitectura de la negociaci贸 col路lectiva, en aspectes com ara la ultraactivitat de convenis i la relaci贸 entre convenis sectorials i d鈥檈mpresa. En aquest sentit, s鈥檈limina la prioritat del conveni d鈥檈mpresa enfront del sectorial pel que fa al salari i es mant茅 la ultraactivitat indefinida dels convenis col路lectius una vegada finalitzi la seva vig猫ncia.

Els nous contractes formatius a partir de 2022

nota-informativa-manubens

La reforma laboral ha introdu茂t modificacions en els contractes formatius. Entre altres novetats, s鈥檈liminen els anteriors l铆mits d鈥檈dat (entre 16 i 25 anys). No es podr脿 establir una durada inferior a tres mesos ni superior a dos anys. El contracte es pot interrompre durant els per铆odes de descans del centre educatiu si aix铆 es preveu.