Arxius de Categoria: Dret Tributari

脡s aconsellable impugnar les declaracions de l’impost sobre el patrimoni dels exercicis 2021 i 2022 en vista del recurs d’inconstitucionalitat en tr脿mit?

L’abril de 2021, el Tribunal Constitucional va admetre a tr脿mit el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Grup Parlamentari Popular contra la regulaci贸 de l’impost sobre el patrimoni introdu茂da en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2021. Aquest fet ha obert el debat sobre quina 茅s la situaci贸 en la qual es trobarien els contribuents d’aquest impost a partir de l’exercici 2021 i seg眉ents en cas de prosperar el recurs esmentat.

Novetats en la recuperaci贸 de l’IVA meritat per cr猫dits incobrables

La Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023, ha introdu茂t importants millores en la recuperaci贸 de l’IVA impagat. Entre altres novetats, s’amplia de tres a sis mesos el termini que la seva empresa disposar脿 per a dur a terme els tr脿mits necessaris de recuperaci贸 de l’IVA.

Compte enrere per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2022

normas de contabilidad

No hi ha dubte que en l’煤ltima part de l’any 茅s molt recomanable realitzar una estimaci贸 de la liquidaci贸 de l’impost sobre societats (IS) i de l’impost sobre la renda de les persones f铆siques (IRPF) abans del tancament de l’exercici. Aix貌 茅s aix铆 perqu猫 ens permetr脿 obtenir una informaci贸 aproximada de quina ser脿 la factura fiscal de l’exercici en curs, i aix铆 tenir la capacitat de poder actuar. L’objectiu 茅s optimitzar-ne la tributaci贸 abans que es produeixi la seva meritaci贸 el 31 de desembre. Per a aix貌, l’ajudem a fer les seves operacions de tancament fiscal i comptable amb les m脿ximes garanties i efici猫ncia.

Presentaci贸n del modelo 232 de declaraci贸n informativa de las operaciones vinculadas y con para铆sos fiscales

elusi贸n fiscal

El pr貌xim 30 de novembre (per a entitats el per铆ode impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural) finalitza el termini per presentar la declaraci贸 informativa d’operacions vinculades d’operacions i situacions relacionades amb pa茂sos o territoris qualificats de paradisos fiscals durant l’exercici 2021 (model 232).

A partir de 2023 els qui hagin estat d’alta com a aut貌noms en el per铆ode impositiu estaran obligats a declarar en l’IRPF

ayudas autonomos

D’acord amb el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotitzaci贸 per als treballadors per compte propi o aut貌noms i es millora la protecci贸 per cessament d’activitat, que entrar脿 en vigor el dia 1 de gener de 2023, s’estableix l’obligaci贸 de declarar per a totes les persones f铆siques que haguessin estat d’alta en qualsevol moment del per铆ode impositiu com a aut貌noms en el RETA o el r猫gim especial dels treballadors del mar.

Novetats tribut脿ries en relaci贸 amb els plans de pensions d’ocupaci贸

La nova Llei 12/2022 de regulaci贸 per a l’impuls dels plans de pensions, modifica l’increment de la reducci贸 en l’IRPF per aportacions a plans de pensions d’ocupaci贸 en funci贸 de la contribuci贸 empresarial i la retribuci贸 del treballador, al mateix temps que permet als aut貌noms incrementar la seva reducci贸 mitjan莽ant l’aportaci贸 a plans de pensions simplificats.