Arxius de Categoria: Dret Tributari

Ajuts directes a autònoms i pimes: terminis, requisits i quan es poden sol·licitar

Com ja l’hem informat, al BOE del dia 13 de març, s’ha publicat un nou Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, que va entrar en vigor amb caràcter general el mateix dia 13 de març de 2021, que entre altres mesures, crea una nova Línia Covid d’ajuts directes (7.000 milions d’euros: 5.000 per a totes les […]

Entra en vigor el nou acord fiscal entre Espanya i el Regne Unit sobre Gibraltar

L’informem que al BOE del dia 13 de març s’ha publicat l’Acord Internacional en matèria de fiscalitat i protecció dels interessos financers entre el Regne d’Espanya i el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord en relació amb Gibraltar, fet ad referèndum a Madrid i Londres el 4 de març de 2019. […]

Aprovada la reforma per evitar l’elusió fiscal en operacions vinculades (asimetries híbrides)

L’informem que al BOE del dia 10 de març s’ha publicat el Reial decret llei 4/2021, de 9 de març pel qual es modifica la Llei de l’impost sobre societats (LIS) i la Llei de l’impost sobre la renda de no residents (LIRNR) en relació amb les asimetries híbrides. Les modificacions legals que s’aproven tenen com […]

Aprovat un nou ajornament dels deutes tributaris sense interessos

L’informem que s’ha aprovat un nou ajornament de deutes tributaris de fins a sis mesos, dels quals els quatre primers seran sense interessos, regulat en la disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures urgents de suport a la solvència en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que també […]

COVID-19. Noves mesures a Catalunya des del 8 de febrer de 2021

L’informem que al DOGC del 6 de febrer de 2021 s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya. Aquestes mesures, mentre estigui vigent […]

Catalunya. COVID-19. S’amplia l’import dels ajuts per als establiments de més de 400 m² i comerços situats en recintes comercials

Com ja l’hem anat  informat, al DOGC es van aprovar dues resolucions per les quals s’activen la línia d’ajuts dirigits als comerços de més de 400 m² i establiments situats en centres, galeries i recintes comercials que han tingut pèrdues degudes al tancament del 7 al 24 de gener, en concret:   Resolució per la […]

Modificacions introduides a Catalunya pel Decret Llei 36/2020 i que afecten a l’Impost sobre les estades en establiments turístics i a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

S’ha publicat el Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les persones físiques (DOGC núm. 8264, de 5.11.2020). Pel que fa a l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), el nou Decret llei 36/2020, a […]

Nota Informativa sobre Subvencions pel Covid-19

COVID-19 coronavirus

Amb la finalitat de mitigar les conseqüències negatives produïdes arran del COVID-19 en empreses i autònoms, s’han creat diverses ajudes econòmiques. A continuació, resumim, a títol informatiu, dues que hem considerat especialment interessants: una publicada pel Govern català, així com una altra corresponent a l’Ajuntament de Barcelona. En primer lloc, la Generalitat de Catalunya ha […]

Comentaris a la publicació definitiva de la normativa catalana que aprova l’increment de l’Impost de Sucessions i Donacions a Catalunya i a la sentència del Tribunal Suprem que ajudarà a la seva reducció

Amb una mica més de retard del previst inicialment, finalment, el passat 29 d’abril, es va publicar al Diari Oficial de Catalunya (DOGC) la Llei 5/2020 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. Entre altres novetats fiscals que afecten a quasi tots els impostos cedits o propis, destaca, i és l’objecte d’aquest article, […]

Catalunya. Noves mesures fiscals per a 2020

Nuevas medidas fiscales

L’informem que al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) s’ha publicat el dia 30 d’abril de 2020 la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que inclou mesures en l’àmbit dels tributs cedits […]