Arxius de Categoria: Dret Tributari

Quina diferència hi ha entre el domicili fiscal i el social?

La Llei general tributària estableix que el domicili fiscal és el lloc de localització de l’obligat tributari en les seves relacions amb l’administració tributària. Per a les persones físiques, és el lloc on tinguin la seva residència habitual. No obstant això, per a les persones físiques que desenvolupin principalment activitats econòmiques (empresaris i professionals), l’administració […]

Anàlisi del nou impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

El passat dia 26 d’abril, el Ple del Parlament de Catalunya, va aprovar la proposició de Llei per l’aplicació del nou “Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques”. 1.- Què vol gravar aquest nou impost? Constitueix fet imposable de l’Impost sobre els actius no productius la tinença, per part del subjecte passiu, […]

Després de les clàusules sòl, i les despeses d’hipoteca, … ara ve l’IIVTNU

Como es sabido, ya hace unos cuantos años que con diferentes argumentos se ha estado cuestionando la constitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). El motivo esencial en que se basa la discrepancia se produce porque a consecuencia de la normativa que lo regula, las transmisiones de […]

Anàlisi del nou impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

Recentment, el grup “Junts pel Sí” i la “CUP” han presentat davant del Parlament de Catalunya una proposició de Llei del nou “Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques” que la Mesa del Parlament ha admès a tràmit. Què vol gravar aquest nou impost? Doncs si acaba entrant en vigor (i tot […]