Arxius de Categoria: Gestió Empresarial

És aconsellable impugnar les declaracions de l’impost sobre el patrimoni dels exercicis 2021 i 2022 en vista del recurs d’inconstitucionalitat en tràmit?

L’abril de 2021, el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Grup Parlamentari Popular contra la regulació de l’impost sobre el patrimoni introduïda en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2021. Aquest fet ha obert el debat sobre quina és la situació en la qual es trobarien els contribuents d’aquest impost a partir de l’exercici 2021 i següents en cas de prosperar el recurs esmentat.

Compte enrere per al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2022

normas de contabilidad

No hi ha dubte que en l’última part de l’any és molt recomanable realitzar una estimació de la liquidació de l’impost sobre societats (IS) i de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) abans del tancament de l’exercici. Això és així perquè ens permetrà obtenir una informació aproximada de quina serà la factura fiscal de l’exercici en curs, i així tenir la capacitat de poder actuar. L’objectiu és optimitzar-ne la tributació abans que es produeixi la seva meritació el 31 de desembre. Per a això, l’ajudem a fer les seves operacions de tancament fiscal i comptable amb les màximes garanties i eficiència.

El 30 de setembre finalitza el termini per recuperar l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2021

impuesto-renta

Si vostè ha estat uns dies a l’estranger visitant alguns clients, què succeirà amb l’IVA de les factures que ha rebut? És possible sol·licitar una devolució, o ja no el podrà recuperar? Com que les despeses s’han realitzat a l’estranger, no podem deduir l’IVA suportat fora d’Espanya en les declaracions tributàries espanyoles, sí que podrem en sol·licitar el reintegrament, encara que amb unes determinades condicions. Per demanar la devolució haurem de presentar el model 360 el termini de sol·licitud del qual finalitza el 30 de setembre de l’any següent al qual correspon la factura.

Nova línia d’ajudes “activa” per a Pimes

ayudas directas

Aquests ajuts es dirigeixen a les pimes i als autònoms societaris que tinguin empleats a càrrec seu. Es pretén proporcionar a les empreses les capacitats necessàries perquè puguin créixer i ser més competitives. Per a aconseguir-ho, es realitzarà un assessorament individualitzat en creixement empresarial, transformació digital a Indústria 4.0 o ciberseguretat. Cada pime tindrà un pla d’acció personalitzat per a cadascun d’aquests programes.

Com afecten les empreses les mesures d’estalvi energètic aprovades pel Reial decret llei 14/2022?

Entre les novetats més destacades, en els edificis i locals destinats als usos administratiu, comercial (botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i similars), i en els d’ús cultural (teatres, cinemes, auditoris, centres de congressos, sales d’exposicions i similars), d’espectacles públics i activitats recreatives, de restauració (bars, restaurants i cafeteries) i de transport de persones (estacions i aeroports), la temperatura de l’aire en els recintes calefactats no serà superior a 19°, i la temperatura de l’aire en els recintes refrigerats no serà inferior a 27°. Aquestes limitacions, que van entrar en vigor el dia 9 d’agost i tindran vigència fins a l’1 de novembre de 2023, s’aplicaran, exclusivament, durant l’ús, explotació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis i locals, amb independència de les condicions interiors de disseny.

Els autònoms societaris no poden compatibilitzar el 100% de la jubilació amb la seva activitat

EDAD JUBILACION ESPAÑA

Una sentència del Tribunal Suprem (TS) va rebutjar que els autònoms societaris puguin cobrar el 100% de la seva pensió mentre estan al capdavant del seu negoci a través de la jubilació activa. Per al TS, només si l’ocupador és una persona física podrà compatibilitzar el 100% de la seva pensió amb les seves activitats per compte propi, sempre que tingui contractat un treballador o més.