Arxius de Categoria: Patrimonial i immobiliari

Best Lawyers 2022 distingeix a Manubens

Best Lawyers distingeix anualment els advocats que, segons l’organització, mereixen reconeixement públic mundial pel seu treball i dedicació. A l’edició d’aquest proper any 2022 Manubens ha ampliat el nombre d’advocats distingits amb aquest reconeixement.

L’inquilí pot resoldre el contracte d’arrendament abans del termini pactat?

Quan el contracte d’arrendament d’habitatge té una durada determinada, totes dues parts estan obligades a complir-la. Però la Llei d’arrendament urbans (LAU) permet a l’inquilí desistir del contracte si han transcorregut sis mesos de la seva vigència, comunicant-ho a l’arrendador amb una antelació mínima de 30 dies. Li ho expliquem… Pot ocórrer que tingui un […]

Necessitat d’un nou model andorrà de valoracions immobiliàries

El concepte de valoració immobiliària ha rebut diferents definicions per la doctrina. Una de les definicions que trobem en uns dels manuals de referència “Valoració immobiliària: Teoria i pràctica” de Gonzalez Nebreda, Turmo de Padura i Villaronga (2006) manifesta que “Valorar és associar una quantitat dinerària a un determinat bé o dret, en funció de […]

Societats d’Inversió Immobiliaria Internacionals a la recerca d’oportunitats al mercat andorrà

La Llei d’inversió estrangera va permetre l’any 2012 que capital estranger participés en inversions que tinguessin per objecte l’adquisició de propietats i altres drets reals que suposessin un ús privatiu en béns immobles, situats al territori del Principat d’Andorra. D’aquesta manera, en un moment de canvi de paradigma pel que fa la inversió estrangera, es […]

Novetats en la qualificació a catalunya de l’activitat Immobiliària com activitat econòmica.

La introducció en diferents normes tributàries d’una definició específica per poder considerar l’activitat immobiliària com a activitat econòmica amb totes les conseqüències fiscals que això comporta, ha suposat haver de complir amb uns requisits mínims històrics consistents en la contractació al menys d’una persona afecta a l’activitat de lloguer amb caràcter laboral i jornada complerta, […]

Després de les clàusules sòl, i les despeses d’hipoteca, … ara ve l’IIVTNU

Como es sabido, ya hace unos cuantos años que con diferentes argumentos se ha estado cuestionando la constitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). El motivo esencial en que se basa la discrepancia se produce porque a consecuencia de la normativa que lo regula, las transmisiones de […]