Arxius de Categoria: Protecció de dades

Protecció de dades, drets fonamentals i videovigilància

El 21 de gener de 2004 es publicà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, amb l’objectiu de regular el tractament de les dades de caràcter personal de les persones físiques. La finalitat fou dotar un marc legislatiu en matèria de protecció de […]