Arxius de Categoria: Real Estate

Publicades les normes que desenvolupen la nova Llei hipotecària

Al BOE del 29 d’abril de 2019 s’han publicat el Reial decret i l’Ordre desenvolupadores de la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. Amb l’entrada en vigor de tots dos per al 16 de juny de 2019 (amb excepcions), coincidint així amb la data en la qual serà aplicable la Llei 5/2019, de 15 de […]

Novetats fiscals en relació a l’habitatge de lloguer

El passat 13 de febrer de 2019, el Consell General va aprovar la Llei 3/2019, de 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, amb l’objectiu principal d’adaptar la normativa a la realitat econòmica i social del moment. En efecte, en els darrers anys s’ha constatat una creixent problemàtica social que s’ha fet […]

Novetats en la qualificació a catalunya de l’activitat Immobiliària com activitat econòmica.

La introducció en diferents normes tributàries d’una definició específica per poder considerar l’activitat immobiliària com a activitat econòmica amb totes les conseqüències fiscals que això comporta, ha suposat haver de complir amb uns requisits mínims històrics consistents en la contractació al menys d’una persona afecta a l’activitat de lloguer amb caràcter laboral i jornada complerta, […]