Arxius de Categoria: Turisme i oci

Modificacions introduides a Catalunya pel Decret Llei 36/2020 i que afecten a l’Impost sobre les estades en establiments turístics i a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

S’ha publicat el Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les persones físiques (DOGC núm. 8264, de 5.11.2020). Pel que fa a l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), el nou Decret llei 36/2020, a […]