Canvis en ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris

deudas tridutarias

La Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text ref√≥s de la Llei concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, regula (en la seva disposici√≥ addicional onzena),¬†amb efectes a partir de l’1 de gener de 2023, determinats aspectes relacionats amb l’ajornament i el fraccionament del pagament de deutes tributaris.

D’una banda, estableix terminis m√†xims de concessi√≥ dels ajornaments i que varien en funci√≥ de la garantia:

>¬†Termini m√†xim de sis mesos¬†en els dos sup√≤sits seg√ľents: (i) quan el pagament del deute s’asseguri amb¬†garantia diferent de l’aval bancari¬†i (ii) quan¬†no s’exigeixi garantia¬†per ra√≥ de l’import del deute.

>¬†Termini m√†xim de nou mesos¬†quan el pagament del deute es garanteixi amb¬†aval bancari o certificat d’asseguran√ßa de cauci√≥.

>¬†Termini m√†xim de dotze mesos¬†quan no s’exigeixi garantia perqu√®¬†l’obligat tributari no t√© b√©ns suficients per garantir el deute¬†i¬†existeix risc de perjudici greu¬†en cas d’execuci√≥ del seu patrimoni.

D’altra banda, s’eleva a rang legal el l√≠mit m√†xim quantitatiu de 30.000 euros del deute tributari que eximeix al contribuent de l’aportaci√≥ de garanties.

Finalment, cal assenyalar que es preveu que aquestes mesures √ļnicament afectin els deutes tributaris per a la gesti√≥ recaptat√≤ria dels quals resulti competent l’Ag√®ncia Estatal d’Administraci√≥ Tribut√†ria.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta q√ľesti√≥.