eva pich manubens

Eva Pich Frutos

Gestor del soci

Àrees de pràctica:

Dret públic

Sectors

Administració pública

Immobiliària i construcció

Distribució comercial

Infraestructures públiques

Medi ambient

Urbanisme

“ Com advocada intent empatitzar amb la problemàtica de el client -haciéndola meva; i aplicar tot el coneixement tècnic i experiència per dissenyar solucions a mesura que siguin útils. Si existeixen, si no n’hi ha, també sóc molt franca. ”

Experiència

Assessorament a empreses i empreses públiques, principalment en la realització del següent treball:

  • Diligència deguda per l’adquisició d’equips comercials, estratègia d’expansió d’empreses al territori, procediments per garantir la unitat del mercat, assessorament als ajuntaments sobre la regulació del comerç dins del seu àmbit territorial.
  • Disseny d’operacions de modificació de planificació per fer possible l’execució de projectes, regularització d’urbanitzacions il·legals, repte d’instruments de planificació, negociació d’acords urbans.
  • Auditories ambientals, assessorament sobre els procediments per obtenir les autoritzacions ambientals integrals, en la tramitació d’Estudis d’Impacte Ambiental.
  • Assessorament a AA.PP en l’organització de la seva estructura per aconseguir la màxima eficiència i en l’adopció de mesures per adaptar-se als requisits de deute públic.
  • Assessorament sobre la regulació de la infraestructura aeroportuària.

Formació

Llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona el juny de 1993; treballa com a professor associat a l’àrea de dret administratiu de la mateixa universitat; imparteix classes al Màster de Gestió Pública organitzat per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma; sessions docents en congressos i congressos.

Publicacions