Eva Pich Frutos

Sòcia Codirectora

Àrees de pràctica:

Dret Administratiu

Sectors

Administració Pública

Propietat immobiliària i construcció

Distribució comercial

Infraestructures públiques

Medi ambient

Urbanisme

“Com advocada intento empatitzar amb el client fent-me pròpia la seva problemàtica i aplicant tot el meu coneixement tècnic i experiència per dissenyar solucions útils adaptades a cada cas”.

Experiència

Assessorament a societats i a empreses públiques, principalment en la realització dels treballs següents:

  • Due diligence d’adquisició d’equipaments comercials, estratègia en l’expansió de companyies en el territori, procediments de garantia d’unitat de mercat, assessorament als ajuntaments en la regulació del comerç dins del seu àmbit territorial.
  • Disseny d’operacions de modificació de planejament per fer possible l’execució de projectes, regularització d’urbanitzacions il•legals, impugnació d’instruments de planejament, negociació de convenis urbanístics.
  • Auditories ambientals, assessorament en procediments d’obtenció d’autoritzacions ambientals integrals, tramitació d’estudis d’impacte ambiental.
  • Assessorament a les administracions públiques en l’organització de la seva estructura per aconseguir la màxima eficiència i en l’adopció de mesures per adaptar-se als requeriments d’endeutament públic.
  • Assessorament en la regulació de la infraestructura dels aeroports.

Formació

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona el juny del 1993 i actualment professora associada de l’Àrea de Dret Administratiu de la mateixa universitat.

Impartició de classes al Màster de Gestió Pública organitzat per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma.

Impartició de sessions a jornades i congressos.

Idiomes: anglès i francès

 

Publicacions