Georgina Bergos Civit

Cap d’equip

Àrees de pràctica:

Dret comercial

Sectors

Distribució comercial

Empresa familiar

Fundacions i entitats sense ànim de lucre

Noves tecnologies

“El meu somni és la qualitat en el treball, el respecte a les persones i el rigor. Aportar el meu gra de sorra per a una societat més justa, equilibrada, honesta i respectuosa”.

Em caracteritzo per estar molt implicat en els problemes i problemes del client. M’agrada tractar amb ell, estudiar el seu cas, planificar, decidir l’estratègia a seguir per defensar els seus interessos, acompanyar-lo en les seves decisions, imaginar, trobar i implementar les solucions més adequades.

Conèixer i comprendre què vol el client, quin és el seu objectiu, quines són les seves necessitats i treballar junts per assolir-lo i aconseguir-lo de manera eficient, proporciona una gran satisfacció.

Crec que totes les relacions amb els clients han de ser constructives, positives.

M’agrada treballar amb empreses que tinguin valors competitius, que s’esforcin i lluitin pels seus somnis. I sobretot amb la gent que hi ha darrere de les empreses.

Experiència

Assessorament a empreses i empreses públiques, principalment en la realització del següent treball:

  • Transaccions en operacions immobiliàries. Contractes d’obres, projectes, arrendaments, vendes, pagaments i senyals, diners guanys, drets d’usdefruit, etc. Avaluació legal de béns immobles.
  • Negociacions per a la venda d’empreses i béns de l’empresa, preparació i redacció de la deguda diligència legal i els contractes preparatoris i de venda.
  • Negociació i redacció de tot tipus de contractes comercials: distribució, agència, compra i venda de productes, subministraments, llicències, coneixements, fabricació, préstecs, garanties, etc.
  • Negociació i redacció de contractes de promoció immobiliària, compra de terres, intercanvi, venda de construccions i finançament.
  • Negociació amb clients, resolució de consultes internacionals sobre inversions i contractació.
  • Constitucions d’empreses, funcionament i adopció de resolucions dels òrgans de decisió, redacció i revisió dels Estatuts de tot tipus d’empreses, augments i reduccions de capital, liquidació, dissolució, reorganitzacions d’empreses, fusions, escissions, adquisicions , transformacions socials, constitució d’oficines, adquisicions, venda d’accions, auditories legals, exercici de drets d’accionistes i socis, contractes entre socis, acords de col·laboració entre empreses, empresa conjunta.
  • Litigi de competència deslleial i defensa de la competència. Responsabilitat comercial per a productes defectuosos.
  • Assessorament a empreses sobre els drets dels consumidors que afecten la fabricació de productes i serveis i activitats de venda.
  • Secretaria d’Associacions i Fundacions

Entrenament

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona; Màster en “Comerç i legislació internacional” al Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​amb cursos de postgrau en “Dret comunitari europeu” al Col·legi d’Advocats de Barcelona i a la Junta catalana Pro Europa, “Advanced International Legal Studies”, McGeorge School of Law, Universitat de la Pacífic, “Curs especial per a experts fiscals i secretari de societats”, Col·legi Universitari Abat Oliba. També és diplomada en “Programa d’instrucció d’advocats. Taller de negociació” per la Harvard Law School.

Post de cadascun

 

Preguntes freqüents relacionades amb les vacances d’estiu dels treballadors

Com a mínim, el dret a vacances ha de comprendre trenta dies naturals, és a [...]

És aconsellable impugnar les declaracions de l’impost sobre el patrimoni dels exercicis 2021 i 2022 en vista del recurs d’inconstitucionalitat en tràmit?

L'abril de 2021, el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel [...]

Una cita obligada amb Hisenda. La declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2022

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s'inicia la [...]

Canvis en la bonificació aplicable als contractes de substitució en cas de maternitat i paternitat a partir de l’1 de setembre de 2023

El Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius [...]

A partir del 15 d’abril podrà fraccionar i ajornar deutes tributaris de fins a 50.000 € sense aportar garanties ni avals

L'Agència Tributària eleva de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties en [...]

AVÍS: e-mail fraudulent de l’Agència Tributària amb un avís de notificació

L'informem que si rep un correu electrònic de l'Agència Tributària amb un avís de notificació [...]

Novetats en la recuperació de l’IVA meritat per crèdits incobrables

La Llei 31/2022 de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023, ha introduït importants [...]

Millores en la protecció social dels artistes

Entre les modificacions del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener s'inclou la regulació [...]

Manubens renova el conveni de col·laboració amb l’associació Special Olympics

En el dia d’avui, Manubens acaba de renovar i ampliar l’acord, iniciat fa 9 anys, [...]