Georgina Bergos Civit

Cap d’equip

Àrees de pràctica:

Dret comercial

Sectors

Distribució comercial

Empresa familiar

Fundacions i entitats sense ànim de lucre

Noves tecnologies

“El meu somni és la qualitat en el treball, el respecte a les persones i el rigor. Aportar el meu gra de sorra per a una societat més justa, equilibrada, honesta i respectuosa”.

Em caracteritzo per estar molt implicat en els problemes i problemes del client. M’agrada tractar amb ell, estudiar el seu cas, planificar, decidir l’estratègia a seguir per defensar els seus interessos, acompanyar-lo en les seves decisions, imaginar, trobar i implementar les solucions més adequades.

Conèixer i comprendre què vol el client, quin és el seu objectiu, quines són les seves necessitats i treballar junts per assolir-lo i aconseguir-lo de manera eficient, proporciona una gran satisfacció.

Crec que totes les relacions amb els clients han de ser constructives, positives.

M’agrada treballar amb empreses que tinguin valors competitius, que s’esforcin i lluitin pels seus somnis. I sobretot amb la gent que hi ha darrere de les empreses.

Experiència

Assessorament a empreses i empreses públiques, principalment en la realització del següent treball:

  • Transaccions en operacions immobiliàries. Contractes d’obres, projectes, arrendaments, vendes, pagaments i senyals, diners guanys, drets d’usdefruit, etc. Avaluació legal de béns immobles.
  • Negociacions per a la venda d’empreses i béns de l’empresa, preparació i redacció de la deguda diligència legal i els contractes preparatoris i de venda.
  • Negociació i redacció de tot tipus de contractes comercials: distribució, agència, compra i venda de productes, subministraments, llicències, coneixements, fabricació, préstecs, garanties, etc.
  • Negociació i redacció de contractes de promoció immobiliària, compra de terres, intercanvi, venda de construccions i finançament.
  • Negociació amb clients, resolució de consultes internacionals sobre inversions i contractació.
  • Constitucions d’empreses, funcionament i adopció de resolucions dels òrgans de decisió, redacció i revisió dels Estatuts de tot tipus d’empreses, augments i reduccions de capital, liquidació, dissolució, reorganitzacions d’empreses, fusions, escissions, adquisicions , transformacions socials, constitució d’oficines, adquisicions, venda d’accions, auditories legals, exercici de drets d’accionistes i socis, contractes entre socis, acords de col·laboració entre empreses, empresa conjunta.
  • Litigi de competència deslleial i defensa de la competència. Responsabilitat comercial per a productes defectuosos.
  • Assessorament a empreses sobre els drets dels consumidors que afecten la fabricació de productes i serveis i activitats de venda.
  • Secretaria d’Associacions i Fundacions

Entrenament

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona; Màster en “Comerç i legislació internacional” al Col·legi d’Advocats de Barcelona, ​​amb cursos de postgrau en “Dret comunitari europeu” al Col·legi d’Advocats de Barcelona i a la Junta catalana Pro Europa, “Advanced International Legal Studies”, McGeorge School of Law, Universitat de la Pacífic, “Curs especial per a experts fiscals i secretari de societats”, Col·legi Universitari Abat Oliba. També és diplomada en “Programa d’instrucció d’advocats. Taller de negociació” per la Harvard Law School.

Post de cadascun