ines berriozabal manubens

Inés Berriozabal Manubens

Soci

Àrees de pràctica:

Llei fiscal

Sectors

Immobiliària i construcció

Patrimoni i immobles

“ El meu objectiu és mantenir l’esperança dels contribuents solucionant els seus problemes o evitant que aquests es produeixin. ”

Experiència

Assessorament fiscal a empreses i particulars en les següents àrees:

  • Tancament fiscal i comptable d’empreses.
  • Impost sobre societats consolidades.
  • Assessorament general general sobre empreses i autònoms.
  • Disseny i implementació de reorganitzacions corporatives.
  • Assessorament en la planificació fiscal dels béns personals i familiars.
  • Defensa dels interessos dels contribuents davant la Inspecció Tributària, davant els Jutjats econòmic-administratius i en el procés judicial.
  • Assessorament fiscal per a no residents a França.
  • Assessorament fiscal i comptable a entitats sense ànim de lucre.

Formació

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona. Preparació d’oposicions per a l’admissió a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Publicacions