Inés Berriozabal Manubens

Sòcia

Àrees de pràctica:

Dret Tributari

Sectors

Patrimonial i immobiliari

Empresa familiar

Operacions transnacionals

Distribució comercial

Fundacions i entitats no lucratives

“El meu objectiu és mantenir l’esperança dels contribuents solucionant els seus problemes o evitant que aquests es produeixin”.

Experiència

Assessorament fiscal a empreses i a persones físiques en les àrees següents:

  • Tancament fiscal i comptable de societats.
  • Impostos de societats consolidats.
  • Assessoria fiscal general continuada a societats i autònoms.
  • Disseny i implementació de reorganitzacions societàries.
  • Assessorament a la planificació fiscal de patrimonis personals i familiars.
  • Defensa dels interessos dels contribuents davant la Inspecció d’Hisenda, davant els tribunals econòmic-administratius i en la via judicial.
  • Assessorament fiscal a no residents de França.
  • Assessorament fiscal i comptable a entitats sense ànim de lucre.

Formació

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.

Preparació d’oposicions per a l’ingrés a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

Idiomes: anglès i francès

 

Publicacions