La Firma

Manubens es distingeix, des dels seus orígens, per la qualitat del seu assessorament i la seva excel•lència professional. El Despatx ofereix solucions jurídiques sòlides i innovadores basades en un coneixement profund de cadascun dels sectors d’activitat econòmica en els quals presta els seus serveis.

 

Qualitat, innovació i excel•lència

Assolir l’excel•lència i la màxima qualitat exigeix un equip humà dotat de professionalitat i amb vocació de servei així com proximitat al client. Tanmateix, per a poder oferir un alt valor afegit en totes les disciplines del Dret és necessari disposar de l’organització i les estructures materials necessàries.

Per a la consecució d’aquest objectiu, Manubens Advocats opera a través d’equips professionals altament especialitzats que actuen amb agilitat, accessibilitat, transparència, honestedat i estricta subjecció a les normes deontològiques que regeixen la professió, buscant sempre la completa satisfacció dels seus clients.

El Despatx té oficines a Barcelona, Madrid i Màlaga i és membre fundador de la xarxa internacional de despatxos d’advocats PRAGMA, actualment present a més de trenta països a Europa, Amèrica i Àsia.

Manubens ha aconseguit una posició de prestigi i lideratge al llarg de la seva trajectòria gràcies, no només a la confiança i fidelitat dels seus clients, sinó també a la qualitat humana i professional de cadascun dels seus integrants. Des del respecte i la identificació amb els valors de la Firma, els seus professionals han contribuït a que, avui dia, sigui considerada un dels actors jurídics més rellevants del nostre país.

En efecte, des de la honestedat, la lleialtat, l’ètica professional i l’actuació responsable, es construeixen vincles sòlids i perdurables amb el client que constitueixen la base d’una relació professional satisfactòria i fiable.

 

Presència internacional

Manubens disposa, a través de PRAGMA, d’una àmplia presència internacional, que els permet oferir assessorament jurídic de màxima qualitat als seus clients allà on es trobin els seus interessos.

PRAGMA és una xarxa de despatxos d’advocats i consultors que assessora a persones físiques i a empreses en un context de globalització creixent. La xarxa compta amb múltiples despatxos associats en l’àmbit mundial.

 
Accedir a pragma

Els seus valors

El valor principal de Manubens és l’equip humà que l’integra. Dones i homes amb qualitat humana, alta professionalitat i gran prestigi resultat de la seva trajectòria acadèmica i professional. Un equip de professionals, en tots els sentits de la paraula, que constitueix la base en la qual es fonamenta la Firma.

 

Tanmateix, per Manubens, la pràctica del dret està estretament relacionada amb valors fonamentals com la honestedat en la presa de decisions, la lleialtat a la confiança dipositada, el respecte de les normes deontològiques en l’exercici de la seva tasca, la professionalitat i el compromís total amb les necessitats dels seus clients.

 
responsabilidad-corporativa-manubens

L’equip

Eva Pich Frutos

Eva Pich Frutos

Guillermo Gilabert Marqués

Guillermo Gilabert Marqués

Salvador Balcells i Iranzo

Salvador Balcells i Iranzo

Eduardo García Vasco

Eduardo García Vasco

Carlos Alonso Santamaría

Carlos Alonso Santamaría

Inés Berriozabal Manubens

Inés Berriozabal Manubens

Francisco Rey Lara

Francisco Rey Lara

Víctor Bescós Tomás

Víctor Bescós Tomás

Miguel Galán

Miguel Galán

Pablo García Cabrera

Pablo García Cabrera

Ángela L. García-Gallo

Ángela L. García-Gallo