A partir del 2018 els autònoms podran modificar quatre vegades a l’any la base de cotització

A partir de l’any que ve, els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Actualment es permeten 2 canvis a l’any.

Com ja els hem anat informant, la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, porta importants novetats per als treballadors per compte propi. Entre elles, volem recordar-los que des de l’01-01-2018, s’estableix que els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Actualment es permeten 2 canvis a l’any (abans de l’1 de maig, amb efectes des del primer de juliol següent; i abans del primer de novembre, amb efecte des del primer de gener de l’exercici següent).  

Amb aquesta reforma, a partir de l’01-01-2018, els treballadors autònoms podran canviar fins a 4 vegades a l’any, la base per la qual estiguessin obligats a cotitzar, triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la TGSS.  

Amb la nova regulació els canvis de bases tindran els següents efectes:  

  • 1 d’abril, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i el 31 de març.
  • 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’abril i el 30 de juny.
  • 1 d’octubre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.
  • 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 1.414