Aprovat un nou ajornament dels deutes tributaris sense interessos

L’informem que s’ha aprovat un nou ajornament de deutes tributaris de fins a sis mesos, dels quals els quatre primers seran sense interessos, regulat en la disposici√≥ addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de mar√ß, de mesures urgents de suport a la solv√®ncia en resposta a la pand√®mia de la COVID-19, que tamb√© contempla l’ampliaci√≥ de la morat√≤ria per presentar concurs de creditors fins al pr√≤xim 31 de desembre de 2021.

Com deu recordar l’article 8 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, va concedir en l’√†mbit de les compet√®ncies de l’Administraci√≥ tribut√†ria de l’Estat, la possibilitat d’ajornar l’ingr√©s del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentaci√≥ i ingr√©s finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, sempre que les sol¬∑licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros.

L’ajornament tamb√© s’aplicava als deutes tributaris que en principi no poden ser objecte d’ajornament de conformitat amb l’article 65. 2 de la LGT:

  • Els corresponents a obligacions tribut√†ries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar l’ingr√©s a compte.
  • Els derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits.
  • Els corresponents a obligacions tribut√†ries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

Era requisit necessari per a la concessi√≥ de l’ajornament:

  • Persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 en 2020.

Les condicions de l’ajornament eren:

  • Termini: 6 mesos.
  • No meritar interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

Doncs b√©, la disposici√≥ addicional tercera del RDL 5/2021, que estem ressenyant, torna a regular novament la possibilitat d’ajornar l’ingr√©s del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentaci√≥ i ingr√©s finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, amb els mateixos requisits i amb els mateixos deutes ajornables, modificant √ļnicament el termini de no meritaci√≥ d’interessos de demora que passa de 3 a 4 mesos i sense modificar el termini de 6 mesos de concessi√≥ de l’ajornament. Per a aix√≤ deroga l’esmentat article 8 del Reial decret llei 35/2020 (disposici√≥ derogat√≤ria √ļnica RDL 5/2021).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Autor: Manubens Abogados

Lecturas: 108