Catalunya. COVID-19. Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situaci贸 d’expedient de regulaci贸 temporal d’ocupaci贸 (ERTO)

L’informem que al DOGC del 8 de febrer de 2021 s’ha publicat la RESOLUCI脫 per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessi贸 d’ajuts extraordinaris per fer costat als col路lectius i sectors econ貌mics m茅s afectats per les mesures de contenci贸 de la pand猫mia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situaci贸 d’expedient de regulaci贸 temporal d’ocupaci贸 (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

Qui en s贸n els beneficiaris?

Les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en ERTO actiu a data 31/01/2021.

 • Petita empresa: menys de 50 treballadors i volum de facturaci贸 anual inferior a 10.000.000 鈧
 • Microempresa: persona f铆sica o jur铆dica amb menys de 10 treballadors i volum de facturaci贸 anual inferior a 2.000.000 鈧.
 • Cooperatives amb menys de 50 treballadors i volum de facturaci贸 anual inferior a 10.000.000 鈧.

Atenci贸. Aquests ajuts no els poden demanar aut貌noms a t铆tol individual, ni les fundacions ni les empreses que es troben participades en m茅s d’un 50% per capital p煤blic.

Quins s贸n els requisits per poder demanar l’ajut?

 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte al 31 de desembre de 2020.
 • En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocar脿 la subvenci贸 i haur脿 de reintegrar la totalitat de la subvenci贸 rebuda, m茅s els interessos de demora corresponents.
 • Per fer el c脿lcul del nombre de treballadors, s’ha de tenir en compte el nombre total de treballadors, independentment del tipus de jornada.

Quina quantitat t茅 aquest ajut?

Ajut de 2.000 euros per treballador en situaci贸 d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un m脿xim de 30.000 euros per beneficiari.

Nom茅s es podr脿 presentar una sol路licitud per beneficiari, i en el cas que presenti m茅s d’una sol路licitud es tindr脿 en compte l’煤ltima presentada.

On puc consultar les bases?

En aquest enlla莽: https://bit.ly/3ry6Fmk

On puc veure tota la informaci贸 d’aquests ajuts?

En aquest enlla莽: http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/empreses_erto/

脡s incompatible amb alguna altra subvenci贸 que he demanat enguany al CCAM o a altres organismes?

Els ajuts regulats en aquestes bases s贸n compatibles amb la resta d’ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administraci贸 o ens, p煤blic o privat, nacional, de la Uni贸 Europea o d’organismes internacionals.

Com es tramita la sol路licitud?

Al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya:

https://canalempresa.gencat.cat/

A la p脿gina web del CCAM:

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/empreses_erto/

Quina documentaci贸 s’haur脿 de presentar per sol路licitar la subvenci贸?

Les sol路licituds es presentaran segons el model normalitzat que est脿 a la disposici贸 dels interessats a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la p脿gina web del Consorci de Comer莽, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la p脿gina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Quan puc presentar la sol路licitud?

El tr脿mit per demanar l’ajut comen莽ar脿 el dilluns 15 de febrer a les 12.00 h, i es podr脿 fer fins al dia 22 de febrer de 2021 a les 12.00 h.

Quins s贸n els criteris de concessi贸?

Sobre la base dels criteris de puntuaci贸:

Es valoraran els seg眉ents criteris d’acord amb la ponderaci贸 indicada i amb un m脿xim de 100 punts:

 1. Empreses que han mantingut o incrementat la seva facturaci贸 en l’exercici 2020, respecte a l’exercici 2019:

0 punts.

 1. Empreses que hagin sofert una disminuci贸 de la facturaci贸 de l’exercici 2020 respecte a l’exercici de 2019, se’n calcular脿 el percentatge de disminuci贸 i es donar脿 el nombre de punts corresponents en funci贸 d’aquest percentatge:

Fins a 100 punts.

En aquells casos en qu猫 l’empresa fos creada amb posterioritat al 1 de gener de 2019, es procedir脿 pel c脿lcul de la facturaci贸 de la seg眉ent manera:

 • Empreses creades abans del 30 de setembre 2019: es tindr脿 en compte la comparativa de la facturaci贸 de l’煤ltim trimestre del 2019 versus la facturaci贸 de l’煤ltim trimestre del 2020.
 • Empreses creades a partir del 1 d’octubre de 2019: es tindr脿 en compte la comparativa de la mitjana de facturaci贸 dels dos primers mesos de vida de l’empresa amb la facturaci贸 del gener del 2021.

Com sabr茅 si m’han concedit la subvenci贸?

El CCAM emetr脿 una resoluci贸 amb les sol路licituds que s’han atorgat i les que s’han desestimat. L’usuari rebr脿 una comunicaci贸 al correu electr貌nic que hagi indicat a la sol路licitud.

Puc presentar la sol路licitud en paper a algun registre?

No. Tan sols es contempla la presentaci贸 de sol路licituds de forma telem脿tica.

On puc rebre m茅s informaci贸?

A trav茅s del 012 o a trav茅s de la b煤stia de consultes

Qu猫 he de fer si he enviat la sol路licitud i m’he equivocat en alguna dada?

Realitzar una nova sol路licitud.

Un gestor pot presentar la sol路licitud en nom meu?

Les dades que han de constar en el formulari les pot informar qualsevol persona, per貌 la tramesa del formulari nom茅s la pot signar la persona representant legal de l’empresa.

Com sabr茅 que he enviat la sol路licitud correctament?

Un cop enviat electr貌nicament el formulari de sol路licitud, sabr脿 que l’ha tramitat correctament perqu猫 rebr脿 un acusament de rebuda telem脿tic que li indicar脿 el codi de tr脿mit (ID), el n煤mero de registre i la data de registre de la inscripci贸 realitzada.

S’ha de justificar l’ajut?

No. Un cop valorat l’ajut i s’ha obtingut la condici贸 de beneficiari directament es far脿 el pagament sense necessitat de presentar cap justificant.

Puc presentar la sol路licitud de subvenci贸 utilitzant un IdCAT M貌bil?

S铆. Els formularis d’aquesta convocat貌ria s’han adaptat per poder presentar els tr脿mits telem脿tics utilitzant aquest dispositiu si l’usuari no disposa d’un certificat digital. https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Puc signar amb el DNI electr貌nic?

S铆, 茅s un dels tipus de certificat per a persones f铆siques acceptats per poder fer 煤s dels serveis de tramitaci贸 en l铆nia corporatius de la Generalitat de Catalunya.

Quines certificacions digitals s’accepten?

Podeu consultar la informaci贸 sobre quins certificats s’accepten al seg眉ent enlla莽:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/

No disposo d’un certificat digital. Pot signar alg煤 en representaci贸 meva?

No. Tan sols es pot tramitar la sol路licitud quan est脿 signada pel representant legal de l’empresa.

Com puc tramitar de forma r脿pida un certificat digital?

Podeu obtenir un idCAT. 脡s el certificat digital que emet el Consorci d’Administraci贸 Oberta de Catalunya i que la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de la ciutadania.

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 98