Coronavirus COVID-19. El Govern posa en marxa la línia d’avals per garantir la liquiditat d’autònoms i empreses

El Consell de Ministres del dia 24 de març ha aprovat l’acord que recull les característiques del primer tram, per un import de fins a 20.000 milions d’euros, de la línia d’avals per a empreses i autònoms. Podran sol·licitar aquests avals els qui estiguin afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i es poden sol·licitar per les operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març. Aquesta línia serà gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en col·laboració amb les entitats financeres, i es podrà sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020.

L’informem que el Consell de Ministres del dia 24 de març ha aprovat l’acord que recull les característiques del primer tram, per un import de fins a 20.000 milions d’euros, de la línia d’avals per a empreses i autònoms, recollida en el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

La línia d’avals garantirà els nous préstecs i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloses les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.

Aquesta línia serà gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial, en col·laboració amb les entitats financeres.

Característiques de la línia d’avals

La línia d’avals s’aprovà amb una dotació de fins a 100.000 milions d’euros. El primer tram activat en l’acord té un import de 20.000 milions d’euros, dels quals el 50% es reservarà per a garantir préstecs d’autònoms i pimes.

  • Podran sol·licitar aquests avals les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i es podran sol·licitar per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març.
  • L’aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d’empreses, l’aval cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60 de les renovacions.
  • L’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de cinc anys. El cost de l’aval, d’entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats financeres.
  • Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020. Per a això, s’hauran de dirigir a les entitats financeres amb les que l’ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.
  • Les entitats financeres es comprometen a mantenir els costos dels nous préstecs i de les renovacions que es beneficiïn d’aquests avals en línia amb els costos aplicats abans de l’inici de la crisi del COVID-19.

També assumeixen el compromís de mantenir, almenys fins al 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients els préstecs dels quals siguin avalats.

Els anirem informant sobre qualsevol nova aprovació o canvi.

Lecturas: 211