El Govern aprova una primera reforma del sistema de pensions

El Consell de Ministres en la seva reuni贸 del 24 d’agost ha aprovat en la seva segona volta, el projecte de Llei de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de refor莽 de la sostenibilitat financera i social del sistema p煤blic de pensions.

Aquest text, que suposa la modificaci贸 del text ref贸s de la Llei General de la Seguretat Social, recull una part important de les recomanacions aprovades pel Pacte de Toledo la passada tardor que tamb茅 s’integren en el component 30 del Pla de Recuperaci贸, Transformaci贸 i Resili猫ncia.

IPC

La nova norma fixar脿 un nou marc estable de revaloraci贸 de les pensions. El nou mecanisme preveu que l’1 de gener de cada any s’incrementaran les pensions d’acord amb la inflaci贸 mitjana anual registrada en l’exercici anterior. En el cas que es produeixi un any d’IPC negatiu, la quantia de les pensions quedar脿 inalterada. Amb aquest nou mecanisme es d贸na compliment a la recomanaci贸 2a del Pacte de Toledo, es garanteix el manteniment del poder adquisitiu de les pensions i es corregeix definitivament la f贸rmula introdu茂da en 2013, l’aplicaci贸 de la qual est脿 suspesa des de 2018.

Classes passives

Com a novetat, els pensionistes de classes passives tindran la mateixa regularitzaci贸 que la resta quant a revaloraci贸 i incentius en la demora de la jubilaci贸.

Jubilaci贸

A m茅s, s’incorporen diverses mesures dirigides a acostar volunt脿riament l’edat efectiva a l’edat ordin脿ria de jubilaci贸. En aquest sentit, es fixen quatre vies d’actuaci贸: la revisi贸 de la jubilaci贸 anticipada tant volunt脿ria com involunt脿ria i per ra贸 de l’activitat, la jubilaci贸 demorada, la jubilaci贸 activa i la jubilaci贸 for莽osa.

En concret, respecte a la jubilaci贸 anticipada volunt脿ria, els coeficients passen a ser mensuals per donar m茅s flexibilitat als futurs pensionistes i fomentar el despla莽ament voluntari de l’edat d’acc茅s a la jubilaci贸, amb un tractament m茅s favorable a les carreres de cotitzaci贸 m茅s llargues. A m茅s, els coeficients reductors relacionats amb l’avan莽ament de l’edat de jubilaci贸 s’aplicaran sobre la quantia de la pensi贸 i no sobre la seva base reguladora, com fins ara.

Quant a la jubilaci贸 anticipada involunt脿ria, es milloren dos aspectes: d’un costat, s’estableixen coeficients mensuals, en lloc de trimestrals; i, d’un altre, en relaci贸 amb els dos anys immediatament anteriors a l’edat de jubilaci贸 ordin脿ria, s’apliquen en la determinaci贸 de la pensi贸 de jubilaci贸 anticipada involunt脿ria els mateixos coeficients que en la modalitat volunt脿ria en aquells sup貌sits en els quals el nou coeficient 茅s m茅s favorable que el fins ara vigent, entre altres.

En el cas de la jubilaci贸 demorada, el text estableix l’exoneraci贸 de cotitzar per conting猫ncies comunes, excepte per incapacitat temporal, a partir del compliment de l’edat ordin脿ria de jubilaci贸 que correspongui. I, com a mesura m茅s destacable, es reforcen significativament els incentius, que passen a ser de tres tipus per cada any de demora:

  • Un percentatge addicional del 4%.
  • Una quantitat a tant al莽at en funci贸 de la quantia de la pensi贸 i premiant les carreres de cotitzaci贸 m茅s llargues.
  • Una combinaci贸 de totes dues opcions.

Sobre la jubilaci贸 for莽osa, el projecte de llei estableix que els convenis col路lectius no podran fixar cl脿usules que possibilitin l’extinci贸 del contracte de treball pel compliment pel treballador d’una edat inferior a 68 anys. Aquest l铆mit es podr脿 rebaixar en alguns sectors (CNAE) amb la condici贸 que s’incrementi la participaci贸 de la dona en aquests sectors.

Finalment, dins d’aquesta l铆nia que persegueix afavorir la perman猫ncia dels treballadors de m茅s edat en el mercat de treball, s’estableix una reducci贸 del 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per conting猫ncies comunes durant la situaci贸 d’incapacitat temporal d’aquells treballadors que haguessin complert l’edat de 62 anys.

Refor莽 de l’estructura d’ingressos

Respecte a l’enfortiment de l’estructura d’ingressos del sistema, el text estableix que la Llei de pressupostos generals de l’Estat contemplar脿 anualment una transfer猫ncia de l’Estat al pressupost de la Seguretat Social per al finan莽ament de diversos conceptes que permetin culminar la separaci贸 de fonts en compliment de la recomanaci贸 primera del Pacte de Toledo de 2020. Una transfer猫ncia que ja s’inclo茂a en els pressupostos generals de l’Estat de 2021.

El projecte de Llei, en compliment de la recomanaci贸 8a del Pacte de Toledo, tamb茅 es refereix a la creaci贸 de l’Ag猫ncia Estatal de la Seguretat Social, amb el comprom铆s de presentar un projecte de llei en un termini de sis mesos, entre altres punts.

Finalment, l’anomenada ‘cl脿usula de salvaguarda’ es mant茅 en la seva regulaci贸 actual amb car脿cter indefinit.

El text ha passat pel Consell Econ貌mic i Social, que l’ha valorat positivament i ha assenyalat que considera imprescindible “mantenir el mateix esperit de consens que ha presidit l’elaboraci贸 d’aquest avantprojecte a l’hora d’abordar aquest desenvolupament al llarg dels pr貌xims mesos”.

En el seu primer pas pel Consell de Ministres, al comen莽ament de juliol, ja es va aprovar la tramitaci贸 de l’avantprojecte per via d’urg猫ncia.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.