El “pre-pack” concursal: la venda de la unitat productiva expressa per salvar el negoci

El procés concursal està canviant per a bé en aquest país. Anteriorment, les liquidacions eren ruïnoses, es venia gairebé tot com a ferralla o a preus regalats, es destruïen llocs de treball i els procediments s’eternitzaven durant lustres.

Ha de tenir en compte que més del 90% dels concursos de creditors acaben en liquidació, i a causa del col·lapse judicial, s’eternitzen i els actius s’acaben devaluant.

La fórmula anglesa del “pre-pack” concursal ha arribat per quedar-se i de fet per desenvolupar-se. Això és el que estan implantant els jutges del Mercantil a Barcelona, juntament amb els professionals dedicats al dret concursal i el Departament d’Empresa de la Generalitat.

De fet, si la seva empresa es troba en dificultats, o preveu que pot acabar en concurs o en liquidació, l’eina de la Generalitat el pot ajudar a trobar un comprador o fins i tot a trobar inversió o finançament.

Concretament, l’enllaç web per accedir al servei habilitat per la Generalitat, és el següent:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/04_canvis_i_tancament/03_venda_unitats_productives/index.html?p

En aquests formularis interactius, es permet informar l’administració pública de l’actiu de la societat, dels deutes existents, de la composició del capital social, del volum de facturació i de les dades més rellevants. Això permet que interessats i inversors puguin comprar la unitat productiva, amb una visió interna de l’empresa, més enllà de la comptabilitat, i tenir un mediador com l’administració pública que pot assegurar la transparència del negoci jurídic.

Això ja es fa des de fa anys al Regne Unit, i és conegut com a “pre-pack administration”, que permet vendre de manera ràpida a un empresari interessat del mateix sector o a un inversor, una empresa en funcionament.

Per aquest motiu, si vostè preveu la insolvència de la seva companyia, no dubti a acudir a aquesta eina per a facilitar el “pre-pack”. De la mateixa manera, no dubti a contractar un especialista que el pugui assessorar, perquè el dret concursal és molt complicat i necessita precisió quirúrgica.

Com a empresari, ha de tenir en compte que en el moment en què detecti la insolvència, la llei l’obliga a actuar d’alguna manera. Una de les maneres és presentar un preconcurs, però si la insolvència és insalvable, es veurà obligat a sol·licitar el concurs voluntari. No sol·licitar el concurs a temps, pot implicar-li greus conseqüències al patrimoni.

Igualment, ha de tenir en compte que, si preveu que la seva empresa està caient en la insolvència, la llei no li permet vendre precipitadament els béns, per la qual cosa la millor opció és sol·licitar el concurs de creditors, demanant-li al jutge que nomeni un administrador concursal i activi el “pre-pack” concursal. D’aquesta manera, aconseguirà mantenir els llocs de treball, potser fins i tot el seu, i mantenir la vida de l’empresa.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 94