Els aut貌noms poden compatibilitzar la seva activitat amb el cobrament del 100% de la pensi贸 de jubilaci贸

Amb efectes des del passat 26 d’octubre del 2017, la nova Llei de reforma dels aut貌noms estableix que els aut貌noms podran compatibilitzar la pensi贸 de jubilaci贸 al 100% amb el treball per compte d’altri. Per a aix貌 el pensionista haur脿 d’acreditar tenir contractat en l’activitat almenys 1 treballador per compte d’altri. Fins ara, nom茅s existia aquesta possibilitat (jubilaci贸 activa) cobrant el 50% de la pensi贸.

Com ja l鈥檋em estat informant, Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball aut貌nom, porta importants novetats per als treballadors per compte propi. Entre elles, volem recordar-los que des del passat 26-10-2017 (entrada en vigor, amb car脿cter general, de la nova Llei), s’ha modificat la Llei general de la Seguretat Social, per establir la possibilitat de poder compatibilitzar la pensi贸 de jubilaci贸 al 100% amb el treball per compte d’altri. Per a aix貌 el pensionista haur脿 d’acreditar tenir contractat en l’activitat almenys 1 treballador per compte d’altri.

Compatibilitat de la pensi贸 de jubilaci贸 activa i la realitzaci贸 de treballs per compte propi

S’ha adm猫s tradicionalment, la compatibilitat entre el gaudi de la pensi贸 de jubilaci贸 i el manteniment de la titularitat del negoci per part del treballador aut貌nom jubilat amb la possibilitat legal d’exercir les funcions inherents a aquesta titularitat. 脡s possible el gaudi de la pensi贸 de jubilaci贸 i la realitzaci贸 de treball per compte d’altri o per compte propi en determinades condicions, regla aplicable a tots els r猫gims de la Seguretat Social, i en conseq眉猫ncia, tamb茅 als aut貌noms, que amb la nova regulaci贸 s’aclareix. 

Fins a l’entrada en vigor de la modalitat de jubilaci贸 activa, les possibilitats de compatibilitzar pensi贸 de jubilaci贸 i activitat laboral estaven m茅s restringides, reduint-se a tres possibilitats:

  • Compatibilitzar la pensi贸 de jubilaci贸 amb una activitat laboral per compte propi sempre que els ingressos anuals no excedeixin el salari m铆nim interprofessional en c貌mput anual.
  • Compatibilitzar una pensi贸 de jubilaci贸 causada amb un treball a temps parcial en els termes establerts en la jubilaci贸 flexible. Aqu铆 es minorar脿 la pensi贸 en proporci贸 inversa a la reducci贸 de jornada aplicable al pensionista en relaci贸 a un treballador a temps complet comparable.
  • Acc茅s a la jubilaci贸 i comen莽ar a percebre la pensi贸 al mateix temps que es realitza un treball a temps parcial en els termes establerts en la jubilaci贸 parcial. La pensi贸 es minorar脿 d’igual forma que la descrita en la modalitat anterior.

Amb la denominada jubilaci贸 activa s’introdueix la figura del pensionista actiu, dins del programa de mesures per afavorir la continu茂tat de la vida laboral dels treballadors que accedeixen a la jubilaci贸.

Aquesta nova modalitat estableix la possibilitat de compatibilitzar el gaudi de la prestaci贸 contributiva de jubilaci贸 amb la realitzaci贸 de qualsevol treball tant per compte propi com per compte d’altri, sigui a temps complet o a temps parcial, sempre que s’acreditin els seg眉ents requisits:

  • L’acc茅s a la pensi贸 haur脿 d’haver tingut lloc una vegada complerta l’edat que en cada cas resulti d’aplicaci贸, sense que, a aquests efectes, siguin admissibles jubilacions acollides a bonificacions o anticipacions de l’edat de jubilaci贸 que poguessin ser aplicables a l’interessat.
  • El percentatge aplicable a la respectiva base reguladora a l’efecte de determinar la quantia de la pensi贸 causada ha d’assolir el 100%.
  • El treball compatible es podr脿 realitzar a temps complet o a temps parcial.

En aquests casos, el treballador podia cobrar el 50% de la pensi贸. Doncs b茅, des del 26-10-2017, si 茅s aut貌nom i t茅 contractat, almenys, un empleat per compte d’altri, podr脿 compatibilitzar la seva activitat amb el cobrament del 100% de la seva pensi贸, si compleix la resta de requisits d’edat i cotitzacions indicats.

La llei nom茅s exigeix tenir un empleat per compte d’altri, sense delimitar per tipus de contracte o percentatge de jornada. No obstant aix貌, caldr脿 esperar a futurs pronunciaments per part de la Seguretat Social que aclareixi aquest requisit.

Lecturas: 1.531