Estadística de convenis col·lectius de treball

Segons les dades provisionals que recull l’estadística de convenis col·lectius, la variació salarial mitjana pactada per als convenis amb efectes econòmics coneguts i registrats fins al 31 de març ascendeixen a l’1,53%, increment que se situa en l’1,27% per als convenis d’empreses, mentre que pels d’àmbit superior a aquestes assoleix l’1,54%. En els tres primers mesos d’aquest any s’han dipositat en els registres de les diferents autoritats laborals un total de 297 inaplicacions de convenis, que afecten a 5.684 treballadors.

Segons les dades provisionals que recull l’estadística de convenis col·lectius, publicada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, la jornada mitjana pactada per al total dels convenis se situa en 1.764,9 hores a l’any per treballador.

Per als convenis d’empresa és de 1.716,9 hores, mentre que pels d’àmbit superior a l’empresa ascendeix fins a les 1.768,3 hores.

Del total de convenis amb efectes econòmics coneguts i registrats fins a març, 2.005, 1.486 són d’empresa, i afecten a 334,9 milers de treballadors. La resta, 519, correspon a convenis d’àmbit superior a l’empresarial, i integren a 4,68 milions de treballadors. En total aquests convenis tenen efecte sobre 5,02 milions de treballadors.

Inaplicacions de convenis

En els tres primers mesos d’aquest any s’han dipositat en els registres de les diferents autoritats laborals un total de 297 inaplicacions de convenis, que afecten a 5.684 treballadors.

La majoria d’inaplicacions, el 91,9%, s’han resolt com a acord entre l’empresa i els representants dels treballadors durant el període de consultes.

La major part dels treballadors afectats per les inaplicacions dipositades fins al mes de març de 2017, es concentra en el sector serveis, un 46,4%. Respecte a la mida de les empreses, el 30,4% dels treballadors afectats estan en empreses de 250 treballadors o més, encara que la major part de les empreses que presenten inaplicacions, el 88,5%, tenen plantilles amb menys de 50 treballadors.

Del total de les 297 inaplicacions, el 59,9% mostra que només s’ha despenjat de la quantia salarial, mentre que el 13,5% a més de fer-ho de la quantia, ho ha fet del sistema de remuneració.

En termes acumulats des de març de 2012 fins a març 2018, s’han produït un total de 9.469 inaplicacions de convenis que afecten a un total de 359.651 treballadors.

Per a més informació:

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/CCT18MarAv/Resumen%20resultados%20CCT%20Marzo-18.pdf

Lecturas: 1.071