Formació sobre la “Gestió i direcció de mercats de venda no sedentària”

La sòcia de l’Àrea de Dret Públic, Eva Pich, i l’advocat especialista en dret del comerç, Carlos Fábrega, s’han ocupat d’impartir les sessions de formació legal en els cursos de “Gestió i Direcció de Mercats de Venda no sedentària”, organitzats per la Diputació de Barcelona durant el mes d’octubre. Aquests cursos estaven adreçats als responsables tècnics dels Ajuntaments de la província de Barcelona, encarregats de l’organització i gestió dels mercats ambulants i altres modalitats de la venda no sedentària. Ambdós cursos, tant el bàsic -per a Ajuntaments sense experiència en la regulació d’aquests mercats-, com l’avançat -dirigit a Ajuntaments que ja compten amb importants mercats ambulants- han comptat amb una gran assistència i participació