Nota Informativa sobre Subvencions pel Covid-19

COVID-19 coronavirus

Amb la finalitat de mitigar les conseqüències negatives produïdes arran del COVID-19 en empreses i autònoms, s’han creat diverses ajudes econòmiques. A continuació, resumim, a títol informatiu, dues que hem considerat especialment interessants: una publicada pel Govern català, així com una altra corresponent a l’Ajuntament de Barcelona.

En primer lloc, la Generalitat de Catalunya ha publicat en el canal empresa del seu portal web una subvenció per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament pel COVID-19.

Els aspectes més rellevants d’aquesta ajuda són els següents:

 • Termini. El període en el qual realitzar la sol·licitud és del 12 de juny fins a l’1 de juliol de 2020.
 • Requisits. Els aspectes més importants a tenir en compte són:
  • Tenir la condició de micro o petita empresa (fins a un màxim de 49 treballadors) independentment de la facturació.
  • Haver reduït com a mínim un 33% de la facturació durant el període de l’1 de març al 30 d’abril de 2020 respecte al mateix període de l’any anterior.
  • En el cas d’empreses o serveis a la producció, el sector industrial ha de representar més d’un 50% de la seva facturació.
  • Tenir seu social o operativa a Catalunya.
 • Quantia de l’ajut. L’import màxim és de 1500 euros per treballador amb contracte indefinit fins a un màxim de 49 treballadors.

Per a més informació:

https://canalempresa.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-micro-i-petites-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-de-Catalunya-afectats-economicament-pel-COVID-19?moda=1

En segon lloc, l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona Activa, ha obert una convocatòria d’ajuts econòmics per autònoms:

 • Termini. Del 20 de maig al 30 de setembre.
 • Requisits. Els aspectes més rellevants són:
  • Persones donades d’alta en el Règim Especial de Treballador Autònom (RETA).
  • Afectats per una reducció del 75% de les vendes o per haver hagut de tancar el negoci.
  • Estar empadronat a Barcelona abans de la publicació de la convocatòria.
  • Tenir reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària promoguda pel Reial Decret Llei 8/2020, del 17 de març de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 i les seves modificacions.
 • Quantia: 300 euros.

Per a més informació: https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/autonomes

Lecturas: 76