Plans de pensions: l铆mits i novetats per al 2022

Com ja l’hem anat informant, la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 contempla una s猫rie d’importants mesures fiscals, entre les quals trobem la modificaci贸 del l铆mit general amb el qual opera la reducci贸 per aportacions i contribucions a sistemes de previsi贸 social (plans de pensions, mutualitats de previsi贸 social, plans de previsi贸 assegurats, plans de previsi贸 social empresarial i assegurances de depend猫ncia severa o gran depend猫ncia), que聽redueix de 2.000 a 1.500 euros anuals聽el component fix del citat l铆mit. Si recorden l’any passat la LPGE per a l’any 2021, va reduir aquest l铆mit de 8.000 euros a 2.000 euros anuals.

Per貌 en aquesta mateixa norma s’introdueix una聽nova possibilitat per aplicar aquest incentiu fiscal que permet reduir la nostra base imposable.

Per a una millor comprensi贸 presentem l’evoluci贸 de la seva regulaci贸 en els 煤ltims exercicis:

EXERCICI 2020

EXERCICI 2021
Llei 11/2020 PGE

EXERCICI 2022
Llei 22/2021 PGE

L铆mit m脿xim de reducci贸 general.

La menor de:

  • 8.000 euros (aportaci贸 individual o empresarial).
  • El 30鈥% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econ貌miques percebuts individualment en l’exercici.

La menor de:

  • 2.000 euros (aportaci贸 individual).
  • El 30鈥% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econ貌miques percebuts individualment en l’exercici.

Es podr脿 reduir fins a 10.000 euros anuals, si la difer猫ncia (8.000 euros) prov茅 de contribucions empresarials

La menor de:

  • 1.500 euros (aportaci贸 individual).
  • El 30鈥% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econ貌miques percebuts individualment en l’exercici.

Es podr脿 reduir fins a 10.000 euros anuals, si la difer猫ncia (8.500 euros) prov茅 de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsi贸 social per import igual o inferior a la contribuci贸 empresarial.

Aportacions a sistemes de previsi贸 social dels quals sigui part铆cip, mutualista o titular el c貌njuge del contribuent.

Amb un l铆mit m脿xim de 2.500 euros anuals sempre que el c貌njuge no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econ貌miques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals.

Amb un l铆mit m脿xim de 1.000 euros anuals sempre que el c貌njuge no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econ貌miques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals.

Les aportacions pr貌pies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ocupaci贸 o a mutualitats de previsi贸 social, dels quals, al seu torn, sigui promotor i part铆cip o mutualista, seran considerades com a contribucions empresarials, a l’efecte del c貌mput del l铆mit de 8.500 euros establert per a aquesta mena de contribucions a partir de 2022.

I 茅s en aquest quadre comparatiu on podem apreciar les principals difer猫ncies existents per a l’exercici 2022:

  1. Es redueix l’aportaci贸 m脿xima anual a聽plans individuals de 2.000 euros a 1.500 euros.
  2. S’incrementa l’aportaci贸 m脿xima anual a聽plans empresarials col路lectius de 8.000 euros a 8.500 euros.
  3. Per a aquest segon tipus d’aportacions a plans d’ocupaci贸 col路lectius,聽es permet als treballadors de realitzar aportacions individuals en els plans col路lectius聽sempre que s’aporti el mateix import o en una quantia inferior que la contribuci贸 empresarial realitzada.

脡s en aquest 煤ltim punt on apareix la principal novetat respecte de l’exercici anterior, perqu猫 en 2021, aquest l铆mit addicional per contribucions a sistemes de previsi贸 social empresarial estava xifrat en 8.000 euros anuals i permetia nom茅s les contribucions de l’empresari a favor del seu empleat a instruments de previsi贸 social empresarial (plans de pensions d’ocupaci贸, plans de previsi贸 social empresarial i mutualitats de previsi贸 social). En conseq眉猫ncia aquesta modificaci贸, en termes m茅s “col路loquials”, implica que:

Els treballadors, a m茅s d’aportar un m脿xim anual de 1.500 euros als seus plans de pensions individuals,聽podran aportar “de la seva butxaca” fins a un m脿xim de 4.250 euros/anuals a plans d’ocupacions col路lectius sempre que l’empresa per a la qual treballen aporti aquesta mateixa quantitat聽(4.250 euros/anuals) al mateix pla col路lectiu fins a arribar al l铆mit m脿xim conjunt de 8.500 euros fixat a partir de 2022.

脡s a dir,聽en el millor dels casos es podria aportar individualment (1.500 euros + 4.250 euros) = 5.750 euros anuals聽que juntament amb els 4.250 euros aportats per l’empresa assolirien el topall m脿xim de 10.000 euros establerts amb car脿cter general.

Dit aix貌, podem deduir que si l’empresa per a la qual treballem realitza聽una aportaci贸 en el nostre nom com a pagament en esp猫cie del nostre salari聽per import de 3.000 euros durant l’exercici 2022, l’aportaci贸 m脿xima que podr铆em realitzar seria definida per 1.500 euros d’aportaci贸 m脿xima a un pla individual qualsevol i altres 3.000 euros al mateix pla col路lectiu on hagi aportat l’entitat per a la qual treballem; 茅s a dir, tindr铆em 1.500 euros + 3.000 euros = 4.500 euros com a aportaci贸 individual (de la nostra butxaca) m茅s, evidentment, els 3.000 euros aportats en el nostre nom per la nostra ocupadora; si l’empresa no aport茅s res el treballador tampoc podria fer-ho (excepte a plans individuals i amb el l铆mit m脿xim de 1.500 euros/any o el 30鈥% de la suma de rendiments del treball i activitats econ貌miques).

Fins aqu铆 la teoria que ens mostra les possibilitats, que amb car脿cter individual, es tindrien per aprofitar aquest incentiu fiscal en l’impost sobre la renda de les persones f铆siques -IRPF- a partir de 2022, ara b茅, per a aix貌 evidentment resulta necessari tenir un pla d’ocupaci贸 col路lectiu en el qual empresa i treballador puguin realitzar les seves aportacions corresponents.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.