Sessió informativa 13 de Març – Novetats fiscals a Impost de Successions i Donacions

El projecte de Llei català de Mesures fiscals per a l’exercici 2020, que previsiblement s’aprovarà al voltant del proper 18 de març, comportarà canvis importants a l’Impost de Successions i Donacions, que suposaran un increment fiscal considerable, especialment als titulars de participacions d’empreses familiars.

Recentment ja s’ha informat de l’abast del canvi a les persones físiques i jurídiques vinculades al Despatx, mitjançant una Circular Informativa.

Tot i així, hem rebut moltes preguntes que ens han fet plantejar que davant un canvi normatiu important com el que esdevindrà en breus dies, cal organitzar una jornada on s’analitzin:

  • les principals modificacions,
  • els seus efectes en la tributació,
  • es realitzin diferents exemples de liquidacions
  • i es plantegin algunes possibles alternatives davant l’increment impositiu que es produirà.

Per això, s’ha decidit organitzar una sessió informativa pel proper dia 13 de Març a les 09,30 hores a les nostres oficines. La durada de la ponència s’estima d’aproximadament d’una hora i trenta minuts.

En cas d’estar interessats, agrairíem la confirmació de l’assistència i el número de persones al telèfon 93.206.35.90 o a l’e-mail ccuadrado@manubens.com per procedir a una adequada reserva de places. Lecturas: 241