Marcos Martínez Fernández

Cap d’equip

Àrees de pràctica:

Dret públic

Sectors

Administració pública

Urbanisme

“El que més m’agrada és ser útil per assolir un objectiu: defensar els interessos dels clients i satisfer les seves necessitats per a l’assessorament legal”.

Experiència

Aconsellar legalment entitats públiques i particulars, principalment en les àrees següents:

  • Tota l’assessorament en els processos d’urbanisme (per exemple, la redacció i el repte de la planificació urbana i la gestió de documents, la tramitació de permisos, etc);
  • Assessorament legal sobre la tramitació del procediment d’expropiació;
  • Assessorament en matèria de contractació pública (per exemple, redacció d’especificacions d’ofertes, assessorament a les oficines de contractació, reptes especials de contractació, etc.); i
  • Assistència jurídica en procediments contenciosos administratius.

Formació

Llicenciat en Dret, Autònoma Universitari de Barcelona (amb honors).

Post de cadascun