pablo garcia manubens

Pablo García Cabrera

Soci

Àrees de pràctica:

Dret Processal i Arbitratge

Concursal

Dret Mercantil

Sectors

Banca

Patrimonial i immobiliari

Gestió empresarial

Propietat industrial

Propietat intel•lectual

Assegurances

“Exercir aquesta professió requereix una barreja de passió, vocació, coneixements jurídics, oratòria i empatia amb el client”.

Experiència

  • Assessorament en dret preconcursal i concursal, incloent-hi: estudi previ de la situació de la concursada i de la seva comptabilitat, gestió de la concursada durant el procés concursal, assumpció de tasques d’administració concursal.
  • Assessorament en processos de “Segona Oportunitat” a la fase de l’acord extrajudicial i, en cas de no assolir-se un acord, concurs consecutiu i sol•licitud del benefici del passiu insatisfet.
  • Assessorament en Dret Administratiu, tant en processos administratius com en procediments contenciosos administratius.
  • Assessorament en Dret Contenciós Tributari: interposició de reclamacions econòmic-administratives, així com de recursos de reposició contra actes tributaris.
  • Assessorament en Dret Civil i Processal Civil des de la redacció de contractes a la interposició de demandes i altres escrits processals.
  • Actuació a sala en múltiples procediments abreujats i ordinaris tant en audiències prèvies com en vistes.
  • Dret Penal Econòmic i Dret Processal Penal.

Formació

Llicenciat en Dret per la Universidad de Granada.

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universidad de Granada.

Màster en l’exercici de l’advocacia a l’ISDE, Barcelona.

Idiomes: anglès i francès

 

Publicacions